05 TH.VAN LEIPSIG Kantoorboekhandel Grocneboom, Mej. A. H. B. justeenster N.V. Becker, Chide Delft 219. Groenendaal, H. J. mandenmaker, Gasthuislaan 115. H. F. C. fabrieksarbeider, Corn, de Wittstraat 11. Groeneveld, A. metselaar, Vischsteeg 54. A. hoofdklerk gasfabriek, Hugo de Grootstraat 47. A. fabrieksarbeider, Eliza Dorusstraat 9. A. H. houtzager, Raamstraat 36. J. werkman, Delfg.weg 47. Mej. J. C. Agnetaparik 29. J. H. fabrieksarbeider., Van Bleij sw ij 'ckstr a a t 6. J. II. colporteur, Adr. Pauwstraat 26. L. schoppenmaker, Buitenwatersloot 262. T. fabrieksarb., Plateelstraat 41. Groeneweg, A. fabrieksarbeider, Brasserskade 41. G. P. civ. ingenieur, Goenderstraat 33. W. zaalopz. burg. armbestuur, v. Oldenbarneveldtstraat 24. Groenewegen, A. C. bouwman, Schieweg 39. A. L. landbouwer. Rotterdamsche weg 97. Mej. A. K. bewaarschoolonderwijzeres, Laan van Altena 2. A. W. werkman Lijmfabriek, Raamstraat 42. C. L. - vrachtrijder, Rotterdamscheweg 89. F. G. brodbakkersknecht, Joh. Paulinalaan 38. G. J. sigarenmaker, Oude Langendijk 27A. II. sigarenhandelaar, Oude Langendijk 27A. J. A. portier N.G.&S.F., Delfg.weg 55. J. F. J. typograaf, Oude Langendijk 25. J. W. bouwman, Delg.weg 191. Wed. K., geb. S. van der Lely Laan van Altena 2. Groenheide, J. houtkooperskneoht, Gellebroerstraat 45. P. J. varensgezel, Vlamingsteeg 4. Groenheijde, wed. A. geb. L. Fijan Oostblok 6. A. smid, Gasthuislaan 95a. W. J. gem. plantsoenwerker, Kruisstraat 33. Groenink, D. A. serg. maj. inf., Frisoplein 21. Groentenveiling, Hoornscheweg. Tel. 439 en 181. Groes, J. L. de fabrieksarbeider, Piet Heinstraat 1,1. Gromek, W. werkman, Verwersdijk 164. Groningen, W. van machinebankwerker, Brasserskade 15. Gronsveld, A. C. stoker N.G.&S.F., Oranjeplantage 28. A. G. vormer, Harmenkokslaan 47b. J. werkman, Odulphusstraat 2/7. wed. J. geb. E. A. Schouten Molslaan 155. Groot, A. fabrieksarbeider, Van Leeuwenihoeksimgel 46. F. P. kellner, Nieuwe Plantage 86A. J. koopman in zaden, lid v. d. gemeenteraad, Spoorsingel 14. Tel. 223. J. scheik. ingenieur, Oude Delft 170. J. C. zaadhandelaar, Oude Langendijk 3a. Tel. 205. J. F. opperman, Ruitenwatersloot 84. P. tuinder, Westerstraat 86. C. P. TONINO, GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Pracht sorteering gouden Dames en Heeren Zegelringen. WIJNHAVEN 1-3 Electrische Drukkerij.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 98