MEUBELMAGAZIjNreeds gezien. Giessen, L. J. van de smid, Bankastraat 1. J. L. van de bierbrouwerskneclit, Ant. Heinsiusstraat 32. J. L. van de werkman, Westerstraat 28. wed. J. L. van de - geb. v. d. Akker Westerstraal 50. Gillemans, J. C. vleeschhouwer, Delfgauwschweg 3tl-3S. Tel. 208. Gillese, L. metselaar, Singelstraat 52. Gillon, F. H. broodbakker, Warmoezierstraat 25. N. fabrieksarbeider, Simonsstraat 15. Gils, J. J. van banketbakker, Binnenwatersloot 30, Tel. 18. Gilse, Mevr. Jeannette van Heemskerkstraat 18. Gilist, M. van bedrijfschef G.E.B., Simonsstraat 52. Tel. 882. Ginkel, A. van werkman oliefabriek, Koningsplein 41. C. H. van fabrieksarb., Carthuijzerstraat 43. F. J. van timmerman, Bosschastraat 47. - G. van plantsoeniwerker, Gaslbuislaan 45. G. C. van los werkman, Westerstraat 62. H. J. A. van electricien, Oostplantsoen, 18. H. M. van beambte Spoorwegen, Molslaan 109. J. van fabrieksarbeider, Bagijnhof 8öbov. J. J. van blikbewerker, Westerstraat 62. T. W. van magazijnknecht, Prins Mauritsstraat 112. W. G. van werkman, Bosschastraat 57. Gist- en Spiritusfabriek, Nederlandsche Tel. 49. „de Postduif" Buitenwatersloot. Tel. 57. Gitte, C. J. werkman gem. reiniging, Odulphusstraat 44. J. H. rijkswerkman, Pieterstraat 70. Gitz, J. A. H. agent van politie, Raamstraat 8. Glandorff, J. expeditiechef Reineveld, Annastraat la. Glaser, A. melkbezorger, Vlamingstraat 7öben. A. Phoenixstraat 34. H. werkman, Bosschastraat 71. Glasfabrieken, van Deventer's (Flesschenfabriek („Delft"). Haagweg Tel. 123. Glasverzekering-Maatschappij, Delftsche, Oude Delft 60, Tel. 601. Glaudemans, T. glasblazer, Wateringsche vest 6. Glazeniburg, F. spoorwegambtenaar, Kloosterkade 135. Glazener, Wed., geb. Schnetlage Oranjeplantage 44. Glodemans, J. F. werkman, Rietveld 59. J. F. geb. J. C. Frensch, Westerstraat 58. J. G. A. marmerbewerker, Brasserskade 52. Gloudemans, A. L. fabrieksarbeider, 2e Nieuwsteeg 5. J. G. A. marmerbewerker, Brasserskade 52. ,H. werkman, Doelenstraat 110. Göbel, H. adj.-commies registratie, Hugo de Grootstraat 73. J. P.gep. sluismeester, Hugo de Grootstraat 51. Gode, H. bankwerker, Hoornschestraat 1. Godwaldt, Johanna C. Raamstraat 38. Goede, A. J. de kantoorbediende, Patrimoniumstraat 25. Louise H. de Wippolderstraat 4. Goedhart, A. P. E. slager, Kruisstraat 20. MAGAZIJN „LUXE", MARKT 41 - TELEF. 227 Alle artikelen tegen scherp concurreerenden prijs. 90 FIRMA C- H. POOT Turfmarkt 21-23 Telefoon 340. Heeft IX onze collectie behangselpapier

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 93