86 FIRMA C. H. POOT Brab. Turfmarkt 21-23. Telefoon 340. MEUBELMAGAZIJN Uitgebreide keuzeT apis-Belgekarpetten MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Prima doublé Ringen vanaf f 1.10 met langdurige garantie. Gaaien, G. S. J. electricien, Klooslerkade 115. Gaauw, W. G. van der fabrieksarbeider, Ezelsveldlaan 3S. Gaemers, A. C. werkman, Annastraat 39. A. P. P. werkman, BuitemwaIerslooi 179. C. F. werkman, "Westerstraat 11. Wed. F. J., geb. van der Burgjh Kruisstraat 12-14. F. J. sigarenwinkelier, Westerstraat 11. J. F. smid, Adr. Pauwstraat 19. P. C. A. opperman, Burgwal 39. P. J. varensgezel, Piet Heinstraat 9. Gagesteijn, Mej. E. M. Mo 1steeg la. G. J. stoker, Dr. Schaepmanstraat 63. W. werkman gem. reiniging, Dr. Schaepmanstraat 65 W. kwitantielooper, Nassaulaan 80. Gaiser, A. F. Gasthuislaan 144a. G. J. draaier machinefabriek, Brasserskade 7. E. glasblazer, Brasserskade 54. E. C. H. glasblazer, Phoenixstraat 80. wed. J. F. geb. Dijkgraaf Bagijnhof 36. P. W. Ph. glasblazer, Billitonstraat 30. W. G. J. fabrieksarbeider, Oosterstraat 90. Gakes, G. agent van politie technischer. dienst, Westvest 12d. Galen, E. A. P. van fabrieksarbeider, Singelstraat 16. G. van werkman, Zuiderstraat 174. G. J. van spoorbeambte, Carthuijzerstraat 21a. G. W. van werkman, Van Bleijswijckstraat 33. ;H. van werkman, Dirklangendwarsstraat 17. J. G. van winkelbediende, Van Bleijswijckstraat 33 J. W. van gemeentewerkman, Wateringschevest 11. M. fabrieksarbeider, Westerstraat 35. M. van werkman, Buiterawatersloot 251. Th. M. N. van tuindersknecht, Scheepmakerij 58. W. E. van blokmaker, Pootstraat 60. W. F. van gemeentewerkman, Pootstraat 81. W. M. van kantoorbediende, Van de Spigelstraat 28. Galjé, J. B. H. werkman, Doelenstraat 67. P. C. fondsbode, Van der Madestraat 2. wed. P. J. geb. van der Stap Joh. Wiggelinastraat 20. Galjema, D. pakhuisknecht, Verl. Singelstraat 63. J. Van Bleijswijckstraat 41. Gangelerr, Wed. van Verwersdijk 154a. J. D. van koopman in brandstoffen, Rietveld 64. J. van 1 koopman in brandstoffen, Geerweg 17. W. van fabrieksarbeider, Rietveld 150. Ganz, E. werkmeester .Billen, Pootstraat 20. Gardenier, J. J. tandarts, Spoorsingel 62. Mevr. H. M. geb. Colmjon, tandarts, Spoorsingel 62. J. timmerman, De Colignystraat 31. Th. werkman, Van den Boschstraat 20. Gardien, L. A. brievenbesteller, Raam: 36.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 89