78 FIRMA C* H. POOT MEUBELMAGAZIJN MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Groote sorteering Gero Zilver Schepwerk. Brab. Turfmarkt 21-23. Telefooa 346. Uitsluitend goede kwaliteit. Billijke prijzen. Elzen, C. den werkman, Anna Boogerd 58. H. den olieperser, Odulphusstraat 36. G. den veldarbeider, Doelenstraat 34. Elzenaar, A. J. werkman N.G.&S.F., Geerweg 105. A. J. glasblazer, Phoenixstraat 74. H. L. werkman, Pootstraat 72. J. werkman, Bankastraat 4. J. J. werkman, Kloosterkade 25.. M. naaister, Pootstraat 2. T. werkman, Geerweg 54. Embden, Wed. J. A., geb. Beekhuis De Colignystraat 19. Emeis, Fa. II. verh. van schuiten, Geer 8. Tel. 168. Emmerik, J. M. van - sigarenmaker, Brab. Turfmarkt 19. Emons, B. schipper, v. d. Boschstraat 31. Empel, G. J. van hoofdcommies gem.-secretarie, Mijnbouwstr. 13. ,,Enasto", Spoorwegmateriaal, Oostsingel 128, tel. 488. End', H L. van der fabrieksarbeider, Brassersikade 89D. Endé, A. F. van den koetsier, Anna Beijerstraat 10. - C. J. va» den broodbakker, Nassaulaan 28. C. van den pakhuisknecht, Oostplantsoen ID. D. G. van den Laan van Overvest 66. G. van den tabak skerver, Gasthuislaan 143. G. van den schoenmaker, Zuiderstraat 104. G. W. van den graankoopman, Koornmarkt 50. Gezusters van den Ooster,straat 26. J. van den arbeider, Molslaan 91. J. van den ijzergieter. Oosterstraat 46. J. K. van den melkrijder, Rotterd.weg 12. J. W. van den bediende T.H., Fred. Hendrikstraat 121. L. van den boekhouder, Voorstraat 90. Johanna van den Oude Delft 113. L. J. van den gemeentewerkman,, Eliza Do russtraat 50. N. van den werkman, Cohen Stuartstraat 1. A. van der werkman, Handboogstraat 19. A. van der schoenmaker, Laan van Altena 4. A. J. van der werkman, Carthuijzerstraat 35. C. A. van der gem. werkman. Van der Madestraat 30. wed. C. van der geb. G. G. Kok Phoenixstraat 48. H. van der pakhuisknecht, Van Galenlaan 22. L. J. A. van der werkman, Odulphusstraat 42. P. van der Oranje Plantage 50. P. J. van der gem.werkmnn, OM e r barn ev eldt st ra a t 13. S. van der timmerman, Zuideinde 65. wed. W. van der geb. A. Poot N. Plantage 58. Enden, A. van der werkman, Dr. Schaepmanstraat 55. Wed. C. van der, geb. Ploos van Amstel Trompetstraat 96. Engberts, Mr. G. secretaris gemeente Delft. Heemskerkstraat 24 Tel. 812. Engel, N. spoorwegambtenaar, De Colignystraat 69. B. van den koopman huis'h. artikelen, Oranjestraat 23.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 81