68 FIRMA C. H* POOT Brab. Turfmarkt 21-23. Telefoon 340 MEUBELMAGAZIJN bureau- en clubfauteuils MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Speciaal adres voor Gero tin. Dop, C. Y. van verzekeringsagent, Paardenmarkt 13. C. van sigarenmaker, Joh. Wiggelinastraat 32. H. A. van winkelier, Molslaan 39. Tel. 431. H. H. van werkman Oliefabriek, Joh. Paulinalaan 16. W. van exipeditiechef in een sigarenfabriek, Joh. Paulinalaan 16. W. van Noordeinde 48a. Wed. W. H. van, geb. van den Berg Paardenmarkt 13. W. J. van groentenkoopman, Westvest 30. Dor.gel©, J. I. chef de bureau, Rott.weg 17. Dorjee, F. kapper, Buitenwatersloot 163. J. A. instrumentmaker G.E.B., Cohen Stuartstraat 4. F. Van Bleijiswijckstraat 11. P. bankwerker, Van Bleijswijckstraat 40. Dorland, T. letterzetter, Fred. Hendrikstraat 43. Dorlas, A. C. leeraar ambachtsschool, Oostsingel 80. Dorp, A. C. van winkelbediende, v. d. Spigelstraat 37. J. van inspecteur le klasse R.V.A., Oostsingel 77. Wed. A. van, geb. de Zeeuw Singeistraat 63. C. P. van meubelmaker, Singelstraat 63. M. J. van schoenmaker, Raamstraat 13. Wed. L. H. D. van, geb. Timmermans Gasthuislaan 210. Mej. M. H. van Raadhuisstraat 23. P. P. van metaaldraaier, Oosterstraat 80. R. van notarisklerk, Hugo de Grootstraat 90. Mej. S. J. M. van onderwijzeres, Buitenwatersloot 81. wed. W. geb. J. Meuldijk, Buitenwatersloot 81. Dorp Walraven, M. van den sigarenmaker, Geerweg 45. Dorsman, D. [kantoorbediende P. en T., Choorstraat 13b. Dorsten, J. H. van administr. R.K. Goöp. „Ons Doel", Vlamingstr. 68b. Dortwegt, A. bankwerker, Nassaulaan 10. J. F. molenaar, Fred. Hendrikstraat 129. K. machine-bankwerker, 3e Nieuwsteeg 16. Dortwegt, P. bankwerker, Spiekmanstraat 1. P. G. smid, Fred. Hendrikstraat 68. Dost, Tj. timmerman, Frisoplein 7. Douma, B. agent van politie, Oranje Plantage 25. Draaijer, C. L. directrice „Bethel", Oude Delft 211. Tel. 89. Draak, J. J. werkman, Corn. Trompstraat 84. Drahbfc, A. Cl A. incasseerder, Molenstraat 6bov. C. F. Paul Krugerstraat 1. L. J. M. Noordeinde 8. C. M. kantoorbediende, Choorstraat 5. J. C. Delfg.weg 41. N. A. goudsmid, Choorstraat 5. P. J. <H. ambtenaar N.G.&S.F., Maerten Trompstraat 15. W. handelsreiziger, Korte Geer 9a. Dreher, A. 11. timmerman, Zudderstraat 116. A. E. werkman, Emmastraat 6. Drenth, C. Th. kantoorbediende, Van Leeuwenhoeksingel 53. Mej. F. E. Breestraat 12.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 71