FIRMA C- H* POOT MEUBELMAGAZIJN 60 MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Voor cadeaux het aangewezen adres. Brab. Turf makt 21-23. Telefoon 340. Het nieuwste op gebied van tafel- en divankleeden. Daemen, H. varensgezel, Vischsteeg 28. Dahmeijer, B. S. vischkoopman, Cromimelinlaan 23. Dalen, A. H. van bediende T.H., De Golignys.traat 79. C. van los werkman, Javastraal 60. J. van rijwiel!akker, Oude Delft 3. CM. van fabrieksarbeider, Javastraat 9, II. van pakhuisknecht, Zuiderstraat 148. J. M. van walbaas, J. W. Frisostraat 12. J. van werkman Oliefabriek, Crommelinlaan 49. L. C. van gep. kommies gemeente-belastingen, Rietveld 113. Dalman, J. E. werkt, teekenaar, Hugo de Grootstraat 99. Dalmeijer, G. C. A. J. mouter, Laan van Altena 16. W. G. J. gistpakker, Verwersdijk 110. Dalmijn, W. H. T. Bosschastraat 34. Dam, B. bankwerker, Brasserskade 9. C. A. werkman N.G.&S.F., Anna Boogerd 12. H. W. timmerman, Tuinstraat 9. J. broodbakker, Dirklangenstraat 1-3. J. melkrijder, Dirklangenstraat 52. Dam, J. A. bankwerker, Brasserskade 27. wed. J. H., geb. Muylwijk Plateelstraat 25. S. werkman, Dirklangenstraat 52. Dam, A. van electrieien, Rozenstraat 23. A. F. van werkman, Pieterstraat 39. Wed. C. H., geb. Bertels Brab. Turfmarkt 28. C. J. C. van kantoorbediende, Verwersdijk 65c. G. J. van zinkwerk er, Nass aulaan 45. J. A. van kleermaker, Verwersdijk 126. J. F. van bleeker, Hugo de Grootstraat 46. J. G. van journalist, Burgwal 22a. J. M. F. van winkeljuffrouw, Voorstraat 14. K. hoofd eener U.L.O. school, Hugo de Grootstraat 170. L. G. N. ten assuradeur, Nieuwelaan 34. L. G. N. ten colporteur Botercentrale, v. Leeuwenhoeksingei 51b. L. J. van tabaksbewerker, Pieterstraat 30. P. van gepens. gemeentewerkman, Nieuwelaanstraat 18. wed. P. G. C. van geb. Weller Vijverstraat 19bov. R. W. timmerman, Willemstraat 12. P. R. van werkman, Pieterstraat 24. R. J. van ijzergieter. Vlamingstraat 26. W. metselaar, Delfg.weg 147. W. J. van metselaar, Paardenmarkt 2. Dame, J. A. magazijnknecht, Dirklangenstraat 30. Damen, B. banketbakker, Beestenmarkt 25. B. J. bediende T.HNieuwe Langendijk 76. J. ikrawkz.verpleger. Voldersgracht 6A. L. metselaar, Beestenmarkt 54. Damme, H. van fabrieksarbeider, Simonsstraat 85. L. G. J. van Corn, Trompstraat 39. Damisbuiser, Wedi. J. J., geb. Derickx Kromstraatsteeg 8a.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 63