Wed. B. CESCHI Zn. 56 Schoorsteenbrand is uitgesloten FIRMA Brab. Turfmarkt 19a DELFT Zwitsersche Schoorsteenvegers Onze Firma, de oudste op dit gebied hier ter stede, waarborgt II prima werk en behandeling. BELEEFD AANBEVELEND. Chatelain, D. J. sigarenmaker, Carthuijzerstraat 25. Chatenier, F. A. werkman flesschenfabriek, Achterom 81. F. F. du loopknecht, Singelstraat 14. du, geb. M. v. d. Gaag Burgwal 39. Chei-telefoniste, Centraal-Bureau, Tel. 700. Choufoer, F. werkman, Wippolderstraat 6. Wed'. F., geb. v. d. Heuvel Patrimoniumstraat 20. F. 'kantoorbediende. Pootstraat 119. H. J. werkman, Pootstraat 119. H. J. bouwk. teekenaar lijmfabriek, C. Trompstraat 69. J. sigarenmaker, Ezelsveldlaan 29. Ghoufour, J. G. rijks veearts, Ptioenixstraat 7. Christen, M. hoofd eener bijz. school, Spoorsingel 7. Christiaanse, W. H. Paardenmarkt 57. Ghijs, J. J. B. van der directeur N.V. Ned'.-Indische Uitgevers-Maat schappij (Den Haag), Noordeinde 14. Mr. W. van der adv. en proc., Oude Delft 42, Tel. 537. Cieremans, Mej. C. E. M. Coenderstraat 5. wed. J. geb. Houtzager, Koornmarkt 5. MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 TELEF. 227 Prachtige sorteering, doublé met langdurige garantie. FIRMA C. H. POOT Brab. Turfmarkt 21-23. Telefoon 340. MEUBELMAGAZIJN Groote sorteering Axminster karpetten. wanneer Uw Schoorsteen wordt geveegd door de Gevestigd sedert 1840

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 59