c TH.VAN LEIPSIG „eversharp" 55 WIJNHAVEN 1-3 het vulpotlood, in alle prijzen. Bijlsma, J. Poortlandlaan 6, K. commies gemeente-secretarie, Achterom 17. M. bankwerker, Simonsstraat 33. S. scheepmaker. Raam 7. Bijsterveld, A. schipper, Handboogstraat 25, A. ziekenverpleger, Oude Delft 3. Caaij, T. van der behanger en stoffeerder, Lipkensstraat 18. Caluwe, F. de los werkman, Rott.weg 55. üatuiwe, E. M. de koperslager, Rott.weg 55. P. M. de handelsreiziger, Corn. Trompstraat 27. Gambler, J. werkman, Brab. Turfmarkt 2. Camfferman, J. A. kantoorbed., Prins Mauritsstraat 58. Caminada, C. H. M. priester, Raamstraat 2. Camijn, A. werkman, Verl. Singelstraat 76. Gamijin, G. los werkman, Oldenfoarneveldtstraat 31. j. fabrieksarbeider, Bankastraat 9. J. W. plaatswerker gasfabriek, Bosschastraat 96. L. arbeider, Oranje Plantage 5. Candel, C. bankwerker, Kloosterkade 134. Canters, J. civ.-ing., Nieuwe Plantage 64. Gapocci, G. lorrenkoopman, Doelenstraat 73. Cappellë, A. C. van de waterstoker, Pootstraat 10. F. van de stoker, Van Leeuwenhoeksingel 65. L. van de in groenten, Westerstraat 25. W. C. van de teekenaar, Nieuwe Schoolstraat 58. Cappon, Mej. E. T. kantoorbediende, Delg.weg 67. Cariot, P. C. directrice O. en N. Gasthuis, Brab. Turfmarkt 13. Carom, J. L. adj.-onderoff., Hugo de Grootstraat 9. Carree, C. A. agent van politie, Oldenbarneveldstraat 4. Carrière, J. F. scheik. ingenieur N.O.F., Kanaalstraat 7. Casparij, kinderen van H. Oostplantsoen 20. Cassée. J. C. verpleegster, Rietveld' 198. Cats, H. werkt, teekenaar N.G.&S.F., Simonsstraat 9. P. fabrieksarbeider, Coenderstraat 21. Cave, J. A. godsdienstonderw., Raam 24. Cazant, wed. S. geb. Slot Gaslhuislaan 235. Oelliée Muller, J. M. du gep. Rijksontvanger D.B., N. Plantage 54c. Cenin, J. M. koetsier, van der Mastenstraat 40. Centraal Kleedingmagazijn, Oude Delft 41. Tel. 638. Ceschi, Firma wed. D. Zn. schoorsteenvegers, metselaars, Br. Turf markt 19a. J. C. D. schoorsteenveger, Brab. Turfmarkt 19a. Wed. D., geb. M. C. van dier Heijdt Brab. Turfmarkt 19a. Chardon Mr. J. P. adv. en iproc., lid Gemeenteraad, Spoorsingel 28, Tel. 346. Charlier, J. L. D. huisschilder, Odulphusstraat 5. L. T. huisschilder, Rembrandtstraat 17. L. Th. C. loodgieter, van Bronchorststraat 2. C. P. TONINO, GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Grootste keuze Tafelzilver. Alle modellen voorradig.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 58