54 FIRMA C. H. POOT Brab. Turfmarkt 21-23 Telefoon 340. Wed'. W. J. van, geb. van der Gaag Nieuwelaan 18. Buurman, A. J. civiel-ing. èn ass. T.H., Poorlandlaan 34. G. werkman, Doelenstraat 78. N. den gistwerker, Joh. Wiggelinastraat 23. S. werkman, Westerstraat 10. Buuse, A. van de machine-bankwerker, Delfg.weg 271. Buwalda, A. boekhouder, Noordeinde 28. Buijien Van Weelderem, A. letterzetter, Molenstraat IA. Buying, G. Th. tuinder, Pootstraat 74. Buijing, H. melkslijter, Plateelstraat 27. Buijs, D. H. M. muziekonderwijzeres, Oude Delft 221. H. J. H. meteropnemer, Brasserskade 92. J. C. Achterom 41A. Buijsen, A. van timmerman, Oostsingel 54. D. van kamerverhuurster, Oostsingel 54. H. J. J. van notaris, Hippolytusbuurt 28. Tel. 418. iH. J. J. van schoenmaker, Westerstraat 41. J. van kuiper oliefabriek, Willemstraat 69. wed. T. van, geb. Riem Oostsingel 54. Buijtene, A. van koetsier N.G.&S.F., Delfg.weg 80. A. van opperman, Frisoplein 1. Wed. A. J. van, geb. van der Wilk naaister, Ezelsveld 27a. Buijteweg, F. kantoorbediende N.G&S.F., Oostsingel 31. Bezing, A. J. J. kleermaker, Ezelsveldlaan 6. wed. D., geb. Jansen Groenlandschelaan 14. J. werkman, De Genestetstraat 7. J. M. isoleerder, Oranjestraat 8. K. J. C. van Galenlaan 12. P. winkelbediende, Groenlandschelaan 5. Th. boerenknecht, Donkersteeg 1. Buzzini, wed., geb. Link pensionhoudster, Singelstraat 5. Bijkerk, A. K. scheepmaker, Scheepmakerij 60. J. A. scheepmaker, Rott.weg 180. J. A. werkman, Rott.weg 574. K. scheepmaker, Pootstraat 44. M. ass. kassier Delfland, Koningplein 93. Bijl, A. W. G. Houttuinen 15. Tel. 52. A. van der opperman, eVerwersdijk 164. wed. C. H., geb. J. M. van Mensch Oostsingel 53. H. barbier, Ilandiboogstraat 36. Bijleveld, A. smid, Dirklangenstraat 23. Wed'. C., geb. Kleijn Gasthuislaan 213bov. J. mouter, Rietveld 127. J. P. stoker, Singelstraat 8. P. werkman N.G.&S.F., Agnetapark 30. Bijleveldt, J. N. magazijnknecht, Bagijnhof 58c. Bijlevelt, J. P. pakknecht, Vlamingstraat 91. Bijlsma, G. wnmd. hoofdverpl., Prov.vaart 52. J. metaaldraaier, Poortlandlaan 6. MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Speciaal adres voor Gero tin. TiJTOTTnrrr r* A °nze afdcclin9 behangerij, karpetten en MBUpBLMAuAZiIJJNgordij nen vraag tUw bijzondere aandacht Buuren, Wed. S. van, geb. Noordam melkverkoopster, Vrouwenrecht 5. W. C. van tabaksbewerker, Kloosterkade t.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 57