TH.VAN LEIPSIGVULPENHOUDERS 53 W. van der vleesehhouwer, Kruisstraat 12-14. Wed. W. van der, geb. Breedveld Kruisstraat 12-14. W. E. van der y.erver Pootstraat 94. W. H. van der .fcantoorbedi. archief, Markt 76. W. Th. J. vleesehhouwer, Achterom 48. W. T. J. van der smid, Aschvest 20. Burghardt, wed. H., geb. van Vuuren Buitenwatersloot 235. Burghoorn, A. metaaldraaier, Javastraat 61. A. metaaldraaier, Corn. Trompstraat 5. iH. werkman, Oude Delft 39. H. autogeenlasscher, Pootstraat 41. J. ambtenaar Raad van Arbeid, Lange Geer 36. wed. J., geb. Eijkhout N. Langendijk 56. J. vijlenkapper, Oostplantsoen 6. J. electricien, Nassaulaan 21. J. meesterknecht, Brasserskade 106. wed. J. geb. Borsje Kruisstraat 8bov. J. A. plateelschilder, Molslaan 65. Wed. L., geb. van Blilterswijk Ham 7. L. metaaldraaier, Rietveld 137. Burgjht, P. van dier letterzetter, Ant. Heijsiusstraat 12. Burgman, Mej. M. E. kantoorbediende, Markt 52. Burgman, N. H. M. Markt 52. Buringa, R. A. rijwielhersteller, Singelstraat 51a. Burgt, lh. van der werkman, Kruisstraat 9. Berk, J. H,. W. van portier, Ant. Heijnsiusstraat 14. Burky, Wed. J. F. W., geb. M. Nuijil Prins Mauritsstraat 4. J. F. W. civiel-ingenieur, Prins Maoritsstraat 4. Burlage, E. B. Kanaalweg 14. Buriage, Mej. A. H. Kanaalweg 14. Mej. H. G. Kanaalweg 14. Miej. M. J. A. onderwijzeres, Kanaalweg 14. Busfcop, J. H. gep. amanuensis T.H., Vermeerstraat 19. Bussmann, J. If. C. M. decoratieschilder, Gasthuislaan 202a. Boter, P. boekhouder, De Colignystraat 21. Butlerman, G. wagenmaker, v. S├Ćingelandstraat 2. J. portier, Zuideinde 51. Bnul, J. M. van procuratiehouder, Willem de Zwijgerstraat 28. Mej. W. J. M. adj.-eommies le kl. gem.-secr., W. d'e Zwijgestr. 28 Buuren, A. J. van expeditieknecht, Zuideinde 29. B. van veekoopman, Fabritiusstraat 1. J. van vrachtrijder op Rotterdam, Burgwal 3. Gebr. F. en J. van expediteurs, Zuideinde 115, Tel. 67. Gebr. F. en J. van Loods H.IJ.S.M., Tel. 143. J. C. J. van gep. hoofdbesteller posterijen, Rietveld 15. J. H. van sigarenmaker, Paardenmarkt 48. J. H. van brievenbesteller, Paardenmarkt 49. J.. P. van sigarensorteerder, Oranje Plantage 15. L. van werkman, Singelstraat 81. C. P. TONINO, GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Pracht sorteering gouden Dames en Heeren Zegelringen. WIJNHAVEN 1-3 Waterman, Swan, Onoto, Parker, enz. Burgh. P. van der pakhuisknecht, Pootstraat 94.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 56