MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Pracht voorraad Gero Alpacca schepwerk. c7 I 52 FIRMA C. H, POOT Brab. Turfmarkt 21-23. Telefoon 340. MRTTRRmsri^TO Koopt aldaar Uw Meubelen en Gij MEUBELMAGAZIJNzult tevreden zijn. Buitenhuis, R. metselaar, Hoefijzersteeg IB. Bukman, C. tuinder, Delfg.weg 36. E. H. veehouder, Poorlandlaan 74. Bult, Dr. K. J. arts, Noordeinde 31. Tel. 450. Bul té, L. A. werkman, Geerweg 139. Bulthuis, K. mach. teekenaar, Rembrandtstraat la. P. bootenbaas, Javastraat 36. Bultjes C. E. J. bankwerker, Tulpstraat 23. Buningh, wed., geb. Janssen, A. M. Corn. Trompstraat 51. Bureau 3de bataljon 15 reg. inf., Paardenmakt. Bureau „de Rotterdammer", adres: Geer 8a. Tel. 168. Command. 15e reg. inf., en garn.command., Breestr., Tel. 588. Burg, C. G. M. van den timmerman, Dirklangenstraat 18. A. van der sigarenmaker, Oosteinde 172. C. van der reserve-stoker gasfabriek, Westerstraat 17. Burg, C. C. A. van der sigarenmaker, Oranjestraat 41. C. J. van der werkman N.G.&S.F., Nieuwe Langendijk 14. vrouw van C., geb. Verduijn Oosterstraat 17, bov. C. F. van der rijwiel- en autohandel, Rott.weg 35. wed. F. van der, geb. Verbakei, M. Burgwal 30. G. J. van der horlogemaker, Noordeinde 42a. wed'. Cr. van der, geb. Verhoog Buitenwatersloot 56. G. J. van der werkman, Vlamingstraat 83. II. van der hoorder, Braat, Vrouwjuttenland 43. H. L. van den koopman, Westerstraat 90. H. T. C. van der timmerman, Oranjestraat 33. J. F. C. van der monteur, Palam edestraat 18. J. G. concierge, Verwersdiik 44. wed. H. T. J. van der, geb. Eijk, M. C. van Oosteinde 168 a. L. J. van der los werkman, Doelenstraat 16. L. J. van. der kopersorteerder, Groenlandischelaan 22. - Mei. M. J. D. van der Van Oldenbarneveldtstraat 30. Mej. M. J. van der Vrouwenrecht 4. P. G. J. van der werkman, Bankastraat 22. P. J. van der waterstoker, Van Oldenbarneveldtstraat 30. W. A. van den, koopman, Arnoldstraat 18. W. L. van der le. luit. adj., Oude Delft 31. Burger, W. civ. ingenieur, Oude Delft 136. Burgers, J. H. tuinman, Van Stolbergstraat 4. Dr. J. M. hoogleeraar T.H., Fabritiusstraat 29. Th-.A. werkman, Corn. Trompstraat 65. Burgersdijk, N. timmerman, Buitenwatersloot 96. Burgh, wed. A. van der geb. Serné Poortlandlaan 12. A. van der smid, Kruisstraat 12-14. B. J. van der schilder, Oosteinde 140. G. van der spoorwegarbeider, Pootstraat 96. Burgh, J. C. van der vleeschhouwer, Coenderstraat 16. J. van dier huisschilder, Pootstraat 94. J. W. van der werkman, Willemstraat 55. P. C. van der boekhouder, Hugo de Grootstraat 130.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 55