49 TH.VAN LEIPSIG V u I p e n h o u ders me. Broiggemans, W. A. agent van politie, Fred. Hendrikstraat 6. Bruggen, A. van agent van politie, Pootstraat 135. -- F. van werkman, Doelenstraat 57. J. van werkman, Brassers'kade 43. P. C. van der kantoorbediende, Hugo de Grootstraat 130. Brugman, C. Th. blikslager, Anna Beijerstraat 5. G. M. fabrieksarbeider, Kloosterkade 42. J. H. werkman, Bagijnsteeg 13. J. H. kleermaker, Voorstraat 98. L. sigarenmaker, Coh. Stuartstraat 34. Th. J. werkman, Jan de Wittstraat 54. Bruigom, G. timmerman, Oude Delft 132a. Firma G. J. in koloniale waren, Binnenwatei sloot 38. Tel. 99. J. C. metselaar, Vlamingstraat 55. Tel. 771. Bruin, J. oorrespondent, W. de Zwijgerstraat 7. Bruin, A. de koopman in 2e-hands artikelen, Eliza Dorusstraat 3. A. de werkman, Paardenmarkt 46. 'Chr. de werkman, Arnoldstraat 6. Wed. F. C. de, geb. van Sohra.weg Beestenmarkt 4i2A. F. J. de gistwerker, Scheepmakerij 50. Wed'. H. de, geb. Huisman, J. H. Pieterstraat 111. H. de bankwerker, Pr. Mauritsstraat 94. H. de gasfitter, N.G.&S.F., Dr. Schaepmanstraat 10. H. de winkelier, Rott.weg 64. J. gep. stoker gasfabriek, Rott.weg 156. J. de metselaar, Zuiderstraat 36. J. de werkman, Van Bleijswijckstraat 7. J. de timmerman, Zuiderstraat 160. J. H. de sigarenmaker, Kloosterkade 17. J. Q. J. M. boekdrukker, Doelenstraat 71. L. C. de sigarenmaker, Carthuijserstraat 6. L. C. de opperman, Trompetstraat 53. L. Chr. de fabrieksarbeider, Bosschastraat 98. M. C. de macti.-bankwerker, Spiekmanstraat 27. N. de gep. werkman, Plateelstraat 17. P. de arbeider, Carthuijzerstraat 3. P. de zadelmaker, Dirklangenstraat 49bov. T. de sigarenmaker, Van Bleijswijckstraat 48. W. de smid, Harmenkokslaan 11. Bruine, J. de civiel-ing. Ned. Spoorw., Oude Delft 81. Bruines, wed. D., geb. de Vos Hopsteeg 21. W. sigarenmaker, Rott.weg 49. Bruins, E. J. lector T. H., Vermeerstraat 3. J. gep. opzichter R.M., Buitenwatersloot 64. Bruinsma, H. bankwerker, Rozenstraat 19. Bruis, M. rangeerder H.S.M., De Goldgnystraat 11. Brumleve, H. B. werkman, Rozenstraat 9. H. werkman, C. Musiusstraat 2. Brummans, Th. bedrijfsleider, Piet Heinstraat 29. Brummel, J. spoorwegwachter, Brasserskade 180. Brommer, J. fabrieksarbeider, Bagijnhof 40b. C. P. TONINO GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Gouden colliers met hanger vanaf 7.65. WIJNHAVEN 1-3 garantie voor elke hand, in eiken prijs.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 52