46 FIRMA C- H* POOT Brab. Turfmarkt 21-23 Telefoon. 340. Meubelmakerij Stof teer derij MEUBELMAGAZIJN Reparatie-Inrichting. Broek. J. J. Th. van den timmerman, Joh. Paulinalaan 5. M. L. C. van den melkbezorger, Ezelsveidlaan 16. Q. van den kamerverhuurster, Oranje Plantage 13. S. van dien ass. a.d. T.H., Fred1. Hendrikstraat IS. Th. G. van den armbezoeker, Fr. Hendrikstraat 79. d'Obrenan, F. H. van den ingenieur N.O.F., N. Plantage 68 Broeke, E. C. ten ingenieur, Markt 44. Broekhuisen, P. agent van politie, Bosschastraat 7. Broekhuijsen, Mej. M. C. van onderwijzeres, Annastraat 2E. Broekhuizen, G. arbeider, Rott.weg 165. W. koopman, Molslaan 48. Broekhuijzen, J. sigarenmaker, Gasthuislaan 207. J. werkman, Van Bleijswijckstraat 48. Broekman, H. mandenmaker, Kolk 13. L. fondsbode, Aschvest 39. M. A. N. mandenmaker, Kolk 13. W. J. fondisbode, Aschvest 39. Brnens, J. H. H. agent van politie, Lange Geer 36. Broer, W. klerk le klasse 'Openbare Werken, Bankastraat 25. Broere, G. schipper, Spiekmanstraat 19. I. C. schipper, Spiekmanstraat 19. M. smid, Harmenkoksstraat 90. Broeren, F. werkman, Zuideinde 111. Broersma, H. J. agent van politie, Kloosterkade 34. Broeseliske, K. P. kraanmachinist, St. Olofsslraat 13. Broesterhuizen, E. A. chef. afd. geldmiddelen N.G.&S.F., Mijnbouw- Sitraat 14. Brok, H. E. maj. torpedomaker, De Genestetstraat 20. Brokaar, J. smid, Patrimoniumstraat 23. Brokx, Wed. J. P., geto. Zuijdigeest Oude Delft 208. J. P. M. smid, Lange Geer 20a. P. D. smid en winkelier, Lange Geer 18. Gebrs. Lange Geer 20a, Tel. 1. Brom, P. J. adj. onderoff., C. Trompstraat 26. Bron, Vrouw van A., geb. G. Bonge Zuideinde 56. J. fabrieksarbeider, Fr. Hendrikstraat 97. Bronk, A. Pieterstraat 33. Bronmeijer, Wed. A., geb. Nieuwland Buitenwatersloot 307. J. landbouwer, Dr. Schaepmanstraat 23. J. fabrieksarbeider, Dr. Schaepmanstraat 23. L. fabrieksarbeider, Gasthuislaan 236. M. kleerMeekersknecht, De Golignystraat 107. M. kistenmaker, De Golignystraat 53. Brons, E. J. M. verloskundige, Laan van Overvest 11. H. L. gepens. hoofd eener school, Laan van Overvest 31. J. C. onderwijzer, Paxlaan 36. Bnonsteijn, M. N. portier St. Jorisgasthuis, Kloosterkade 40. Broos, A. scheepmaker, Rott.weg 546. wed. P., geb. van Loenen Hooikade 32. Brossois, L. gep., Binnenwatersloot 28. MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 TELEF. 227 Voor cadeaux het aangewezen adres.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 49