H. BREEDVELD Timmerman en Aannemer TH.VAN LEIPS1G „kwinto» Oosteinde 37-39 Delft 43 Brandenburg, 1). brievenbesteller, Fred. Hendrikstraat 44. j. \y. werkman, Simonsstraat 19. l g. stoker, Groenlandschelaan 26. L. G. stoker, Rietveld 75. p j installateur, Oosteinde 122A. Branderhorst. J. opperman, Ezelsveldlaan 35. Brandligt A.J. werkman, 2e Nieuwsteeg 18. wed J. P. geb. de Keth 2e Nieuwsteeg 18. p. j. koffiehuishouder, Houttuinen 1. W B. sigarenmaker, Noordeinde 4. Brands, W. F. winkelier in kaas en eieren, Voldersgracht 31. Brandwijk, Mei. A. J. W. kantoorbediende, Verwersdijk 16 D. bediende T.H., Verwersdijk 16. Brandt, B. A. accountant, Fabritiusstraat 26. Brandweer, (Onperbrandmeester), Tel 433 Brans, A. ambtenaar Rijksbel., Bagijnhof 54B. J. H. boekbinder, Fr. Hendrikstraat 30. Bras, J. slager, Buitenwatersloot 161. Braskamp, H. D. majoor van politie, Gasthuislaan 145. Brass. C. H. agent Ned. Midldemachtzendnig, Tulpstraat 34. Brauckman, Gezusters Laan van Altena 23. Mej. N. Willemstraat 49 Bredia, D. van sigarenmaker, Nieuwe Schoolstraat 6. Breedveld, A. timmerman, Hopsteeg 28. I). Phoenixstraat 34. ji. timmerman en aannemer, Oost einde 37-39. lei. Giro No 110702 Telefoon No. 345 Breedveld, Wed. J., geb. van der Stap tapster, Achterom 63. J. stoker oliebriek, Geerweg 21. J. J. bankwerker, Gasthuislaan 209a. J. J. melkhandelaar, Gasthuislaan 209. jp timmerman, Achterom 63. Wed. M., geb. G. Wennekes Rott.weg 352. M W. werkman, Geerweg 22. P. stoker gasfabriek, De Golignystraat 51. p. B. winkelier in klompen, Van Bleijswijckstraat 13. P. F. sjouwerman. Heerenpad 8. P. F. houtzager, Heerenpad 8. S. J. timmerman. Rotterdamscheweg 192. C. P. TONINO, GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Electrische Reparatie, verguld en verzilver inrichting. WIJNHAVEN 1-3Kantoorartikelen.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 46