Firma C. BLOKPOEL Gasthuislaan 107 - Zuidersteeg 3 en 5 30 FIRMA C. H. POOT Brab. Turfmarkt 21-23. Telefoon 340. hadttïhjtii* atvtttvt Vachten Tochtdekens, Plaids, Auto- MEUBELMAGAZIJNkleeden - Voetzakken. Rijwielen Kinderwagens Vouwwagens Haarden Fornuizen Kachels enz. Ook op gemakkelijke conditiën, Repareeren Stallen enz. Blom, L. J. timmerman, Zuideinde 112. wed. L. D., geb. Van Velzen Zuideinde 91. P. B. werkman, Zuiderstraat 194. W. fabrieksarb., Handboogstraat 15. W. H. melkslijter, Odulphusstraat 2. Blombergen, J. kantoorbed., Bagijnhof 27. Blonde, Wed. A. de, geb. v. Muller» winkelierster, Buitenwaters! 15H P. de tuinder, Buïtenwatersloot 42. Blonk, R. in groenten, Achterom 61a. Bloois, A. de lederbewerker, Bosschastraat 14. Bloois, C. S. de gistwerker, Agnetapark 14. J. de tuinder, Agnetapark 17. K. J. de fabrieksarbeider, Tuinstraat 37. Bloom, G. werkman Crommelinlaan 53. Blij, H. W. de metselaar, Graswinckelstraat 57. H. W. de werkman, Achterom 121bov. J. de fabrieksarbeider, Verï. Singelstraat 44. J. G. van der electrotechn., Corn. Trompstraat 59. J. W. de werkman, Rott.weg 73. W. C. van der bankwerker, Verwersdijk 88a. Co., mechan. apparatenfabriek, Molslaan 105, Tel. 689. Blijleven, A. melkventer, Harmenkokslaan 56A A. timmerman, Kloosterkade 4. N. spoorwegarh., Pootstraat 66. MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Prima doublé Ringen vanaf f 1.10 met langdurige garantie.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 33