TH.VAN LEIPSIG vulpenhouders W. F. G. BLOK 29 VOORSTRAAT 63 - TELEFOON 195 ELECTRISCHE BOEKBINDERIJ FABRIEK VAN KANTOORBOEKEN LINIEERINRICHTING COURANTE KANTOORBOEKEN STEEDS VOORRADIG REGISTERS MET EXTRA LINÏEERING WORDEN MET TOENEMEND SUCCES VERVAARDIGD EN ZEER SPOEDIG AFGELEVERD. C. P. TONINO GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Ëlectrische Reparatie, verguld en verzilver inrichting. WIJNHAVEN 1-3 Waterman, Swan, Onoto, Parker, enz. Blitterswijk, J. van nretaald'raaier, St. Aldegondastraal 31. L, van gep. werkman N.G.&S.F., Java straat 66. M. J. van gep. werkman, Seheepmakerij 29. M. J. van arbeider lijmfabriek, Rotterdamscheweg 45. 'Bloem, Wed. II., geb. OMeribro-ek Job. Wiggelmaslraat 14. II. .J. fabrieksarbeider, Paardenmarkt 43. J. hulp-brievenbest., Tulpstraat 14. J. werkman, Donkersteeg 40. Blofc, J. werkman, Spiiekmanstr.aat 25. D. fabrieksarbeider, Pieterstraat 38C. J. fabrieksarbeider, Graswinckelstraat 19. J. boekhouder, Gasthuissteeg 23. J. reziger, Markt 38. I.. iboofd eener school), Oranjeplantage 32. P. J. los werkman, Fred. Hendrikstraat 49. P. J. onderwijzeres, Kanaalstraat 11. Mej. J. W. Vijverstraat 9. W. F. G. boekbinder. Voorstraat 03. Tel. 195. Blokkerus, H. L. pleger flesschenfabriek. Singelstraat 79. Blokland, A. handelaar in lompen, Wippolder in een woonwagen. R. van electr. monteur, Dirklangenstraat 54, Bloklander, A. bediende T.H., Verwersdijk 56, Bloikpoel, C. koopman, Gastbuïslaan 107. J. H. M. borstelmaker, Kloosterkade 102. Blom, Wed. A., geb. van Etteger Trompetstraat 69. G. A. reiziger, Simonsstraat 46. J. los werkman, Frisoplein 31. ,T. W. timmerman en aannemer, Dirklangenstraat 57b J. W. timmerman, Rotterdamscheweg 95. J. W. gr oentenhan delaar, Verwersdijk 188. K. opperman, Buitenwatersloot 22. L. zonder beroep, Delfg. weg 71.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 32