28 FIRMA C. H. POOT MEUBELMAGAZIJN MAGAZIJN „LUXE", MARKT 41 - TELEF. 227 Prachtige sorteering, doublé met langdurige garantie. Brab. Turfmarkt 21-23 Telefoon 340. Onze afdeeling behangerij, karpetten en gordij nen vraag tUw bij zondere aandacht Bilsen, J. F. van loodgieter, Scheepmakerij 20. J. F. A. van fitter, Borneostraat 25. Bink, J. serg. maj. inf., Singelstraat 11. W. F. smid, Laan van Altena 6. Bisschop, P. A. chef loonafdeeling N.G.&S.F., Piet Heinstraat 23. R. molenaar, N. Langendijk 106. Bitter, geb. Bosman, J. C. winkelierster, Javastraat 2. Blaauw, H. de los werkman, Raam 10. H. J. de behanger, Raam 10. Mej. H. P. de Oosteinde 32. Bladergroen, H. - gep. griffier gem. seer., lingo de Grootstraat 75. Mej. C. Nieuwe Plantage 81. Mej. J. E. adj. comm. 2e 'fel., gem. seer., Hugo de Grootstraat 75. J. fietsenmaker, Hugo de Grootstraat 75. P. C. sergeant, Paardenmarkt 1. Blanken, S. werkman oliefabriek, Groenlandsche laan 8. Wed. H. den, geb. Luttervelt, J. E. van Markt 71A. J. F. H. van machinist N.G.&S.F., Spoorsingel 88. H. C. den Voorstraat 11. M. G. den kamerverhuurster, Voorstraat ÖB. Blansch, wed. A. Ie geb. Schoanhoven broodslijtster, Vlamingstr. 14. H. P. Ie typograaf, Verlengde Singelslraat 7. J. Ie letterzetter, Groenlandsche laan 16. J. H. Ie Giststeeg 14b. wed. K. T. Ie geb. Schouwenburg Handboogstraat 18. L. H. Ie werkman, N. Schoolstraat 3. Blansjaar, A. A. portier St. Jorisgasthuis, Oostsingel 180. Blees, M. agent van politie Corn. Trompstraat 18. P. agent van politie, Rott.weg 2.9. Bleiswij/k, D. van brievenbesteller, Celebroerstraat 2.1. Bleijswijk, A. J. van stoker G.E.B., Van Oldenbarneveldstr. 14. J. van opperman, Vijverstraat 2. J. van Paul Krugerstraat 13. Th. H. electricien, Verwersd'ijk 34A. L. G. van scheepmaker, Westerstraat 20. M. H. van scheepmaker, Van Oldenbarneveldstraat 14. Blik, H. agent van politie, Pr. Mauritsstraat 114. H. bloemist, Rott.weg 234. J. scheepmaker, Paardenmarkt 55. Blikkendaal, F. J. sergeant inf., Paardenmarkt 1. Blink, A. van den gem.werkman, St. Aldegondestraat 50. B. van den transportarbeider H.S.M., Singelstraat 29. - Vrouw van D. van den, geb. Vreeswijk Spiekmanstraat 42. -L. van den werkman, J. W. Frisostraat 23. T. J. van den fabrieksarbeider, Gasthuislaan 113. Blitterswijk, A. van metaaldraaier, Paardenmarkt 74-75. C. van kantoorbed., Koningsplein 21. Wed. D. van geb. Sterk E. Koningsplein 21. D. van groentenhandelaar, Hypolitusbuurt 10, Tel. 159. Wed. G. van, geb. Trijselaar Wippolderstraat 32.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 31