TH.VAN LEIPSIG Repareeren en gratis vullen 23 wijnhaven 1-3van alle vulpenhouders. Berg, J. W. van den boerenknecht, Gasthuislaan 150. L. van den werkman, Gasthuislaan 105A. L. van der fabrieksarbeider, Leliestraat 8. {jT yan den zinkwerker, Borneostraat 3. Van fde? 'oudhburgem-eester, Nieuwe Plantage 93. van den metselaar, Oranjestraat 10. M. van den onderwijzer, Adr. Pauwstraat 23. M. van den bedrijfsleider oliefabriek, Pr. Mauritsstr. 12. Tel 974 Al. A. van den kaashandelaar, Buitenwatersloot 29. Al. van den timmerman, Buitenwatersloot 44 ai VaT? rn aardewerkglazuurder, Graswinckelstraat 34. iviej. F. j. van den kamerverhuurster, Oude Delft 170 F. van den rijwielhandelaar, Molenstraat 11 P. van den smid, Rott.weg 568. pr°"^ T,an P" yanien' geb. Zijdeman, M. J. Dirl. dwarsstr. 34. F. van den landbouwer, Rott.weg 205. F. van den gep. politieagent, Pootstraat 52. P. van den Delfg.weg 4. P. van den fabrieksarbeider, Dr. Schaepmanstraat 3. ti' yan SeP- broigknecht, 2e Nieuws teeg 22. van dien. fabrieksarbeider, Eliza Dorusstraat 31. d TT,' vain ,en mach.bankwerkerJ. WiiggeUnastraat 15. B- van dien loodgieter, Pootstraat 137. Mej. S. J. van den bibliothecaresse T.H., N. Plantage 93 'VA v,an den tuinder, Ilngo de Grootstraat 67. w ed. S. van den, geb. Noordam Hugo de Grootstraat 67. Berg, T. van den tuindersknecht, Graswinckelstraat 16. It', ya" den fabriekisarbeider, Eliza Dorusstraat 31 ™;,T- van d'en, geb. Wubbels Doelenstraat 150. !r' t van T,en fabrieksarbeider, Harmenkok,slaan 8. B- van dien reiziger, Havenstraat 6. j den boekdrukker, Kanaalstraat 15. wed. T. P. van den. geb. H. C. van Schie Rietveld 135. W. van den timmerman, Vlamingstraat 73. Berg, van den los werkman, Annastraat 25. W. G. van den werkman, Eliza Dorusstraat 29. W. P. van den bouwman, Buitenwatersloot 323. J. von imetaaldraaier, Javastraat 48 Berge, N. van den Pedel T.H., Oude Delft 93. Bergen, F. A. opperman, Hopsteeg 48. J. metselaar, Hopsteeg 61. J. W. huisschilder, Choorstraat 34. H. van werkman, Zuideinde 124. H. A. van procuratiehouder, M. Trompstraat 26. Mej. J. P. van onderwijzeres, Achterom 13. K. F. van wattenfabrikant, van Leeuwenhoeksingel 7 M. van schipper, Buitenwatersloot 20. J. vam dien grondwerker, Rott.weg 270. M. H. timmerman, Nassaulaan 83. Bergen van dier Grijp, A. van lijstenmaker, Vlamingstraat 16. C. P. TONiNO, GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Specialiteit massieve gladde gouden Ringen.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 26