TH.VAN LEIPSIG Vu i penhouders met 21 Bennik, H. kantoorbediend®, Laan van Over vest 48. Beiwringsliof, Cih. expeditieknecht, -Harmenkioks-laan 54. M. H. wagenmaker A.I., Arnoldstraat 14. Bensmann, P. A. H. cand.-notaris, Oostsingel 116. Ben-t.J. P. van den bureau-beambte, Lange Geer 8A. Bennis, P. koopman, Voldersgracht 31. Genten, Cath. A. van Geerweg 45. Benitvelzen, J. G. L. werkman, Rotterd.weg 404. Th. G. opperman, Odulpihusstraat 48. Benischop, J. - 'brievenbesteller, Joh. Wiggelïnastraat 7. Berckel, Gezusters van N. Plantage 82. C. E. J. van boekhouder, N. Plantage 82. J. L. procuratiehouder, N. Plantage 54d. Tel. 836. P. E. G. van distillateur, van Leeuwenhoeksingel 20. Tel. 739. Berenbroek, G. gep. werkman N.G.&S.F., Geerweg 81. W. G. metaaldraaier, Kloosterkade 48. Berendes, G. Oh. ambt. Ned. Spoorw., Delfg.weg 217III. Berends, W. J. manufacturier, Burgwal 15-17. Berendse, A. J. fabrieksarbeider, B-uitenwatersloot 193. W. J. werkman, Hoefijzer-steeg 1-6. L. A. fabrieksarbeider, 0-osteinde 134. Berfelo, G. J. agent van politie, Delfg.weg -68. Berg, A. H. hoofdbeambte lijmfabriek, M. Trompstraat 10. Tel. 857. wed. Seb. Planken, D. M. H. Phoen-ixstraat 82boven. r. metselaar, Frisoplein 24. F. A. laboratoriumbediende, Parallelweg 8. J. gep. smid, Paardenmarkt 58. P. sigarenmaker, Prof. K-rausst-raat 26. T. J. huisschilder, Billilonstraat 15. ïïre<*: "P. J. -— geb. Lucas, A. D. 3e Nieuwsteeg 5. A. huisschilder, Frisoplein 14. L. de fitter waterleiding, Pootstraat 121. A. van den hoofdopz. alg. dienst O.W., H. de Grootstraat 81. A. van den sigarensort-eerder, Javastraa-t 51. A. van den vleeschhouwer, Molslaan 71. A. van den gep. timmerman, Joh. Wiggelinastraat 15. A. van den letterzetter, Gasthuislaan 174. A. van den vuurwerker. Simonsstraat 3. A. van den broodbakker, Sim-onsstraat 16. A. van den Bagijnhof 17. A. van den zeepzieder, Oosteinde 252a. A. van den bouwman, Parallelweg 17. wed. A. van den geb. Rodenburg, Spoorsingel 9. wed. A. van den geb. de Jager van Bleijswijckstraat 47. wed. A. A. van den geb. Stolk Vischsteeg 17. A. C. van den huisschilder, Dirklangenstraat 12. A. C. van den gep. smid A.I., Vlamingstraat 13ben. A. H. van den werkman N.G.&S.F., van de Spiegelstraat 15. A. M. D. van den journalist, Oude Langen-dijk 7. B. van den kleermaker, Bosscha.straat 26. C. P. TONINO GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Gouden colliers met hanger vanaf 7.65. WIJNHAVEN 1-3garantie voor elke hand, in eiken prijs.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 24