BEZOEKT CAFÉ „DE BONTE OS" TH.VAN LEIPSIG „eversharp" 2 WILHELMINA BILLARDS 17 Ba velaar, N. los werkman, Verl. Singelstraat 2,9. P- metaalschaver, Brasserskade 114. Bayards, wed. A. Geerweg 84. A. metselaar, J. de Wittstraat .'25. A. C. koperslager, Oostsingel 73. C koperslager, Voorstraat 93. J. J. geip. werkman N.G.&S.F., Geerweg 84 J. J. werkmeester, Kleosterkade 208. J. J. werkman, Oosterstraat 67B. C. bankwerker, Billitonstraat 28. P- C. werkman, Gasthuislaan 226. Bayens, C. J. smid, Agnetapark CO. H. bankwerker, Annastraat 1. J. F. bankwerker, Wippolderstraat 30. J. r. schoenmaker, Harmenkokslaan 9. P- J- ëeP- rijkswerkman, (Harmenkokslaan 9. gay en se, M. E. kleermaker, Vlamingstraat 28. Bazar, de Meubelhandel fa. D. Meijer. Voldersgracht. Tel 287 Bazuin, C. tuindersknecht, Oostsingel 156. I). bloemist, Brasserskade 142. I). werkman, Tulpstraat 5. vrouw van D geb. Peterson, M. M. Buitenwatersloot 287 E. boterhandelaar, Gasthuislaan 25. G. kantoorknecht posterijen, Simonsstraat 93. H. bloemist, Agnetapark 66. J- grondwerker, Carthuijzerstraat 13. Bazuine, C. Wbediende lab. N.G.&S.F., Hugo de Grootstraat 18 werkman, Havenstraat la. Baizfuijn, W. H. werkman, Bossehastraat 10. Beaart, C. J. smid, Pr. Mauritsstraat 120 Wed. C geb. Puls, M.iE. Oranje Plantage 2. Bebelman, L. L. W. koffiehuishouder, Voldersgracht 9. DEN GEHEELEN DAG MUZIEK. LEO BEBELMAN C. P. TONiNO, GOUDSMID MARKT 43 TELEF 227 Gouden en Zilveren Dames en Heeren Armbandhorloges WIJNHAVEN 1-3het vulpotlood, in alle prijzen. MINZAAM AANBEVELEND, VOLDERSGRACHT 9-10

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 20