Firma D, MEYER Ons steeds stijgend succes ge durende deze 40 jaar berust op goede gronden. Een bezoek aan onze magazijnen zal II tot een getrouwe klant maken. Bij niemand geniet II grootere voordeelen, dan bij het doen van inkoopen in onze magazijnen, Magazijn „DE BAZAR" Voldersgracht 3-—4a Halsteeg 3-7 Telef. 287 DELFT Complete meubileer- en stoifeerinrichting MEUBELEN - TAPIJTEN - GORDIJNEN - LOOPERS

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 1