li #ys FIRMA C* H, POOT MEUBELMAGAZIJN 12 MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Speciaal adres voor Gero tin. 5' i 3:1 Brab. Turfmarkt 21-23. Telefoon. 340. Meubelmakerij Stoffeerderij Reparatie-Inrichting Appels, J. fabrieksarbeider, Spiekmanstraat 12. Th. M. werkman, J. W. Frisostraat 4. W. fabrieksarbeider, Dr. 'Schaepmanstraat 11. Apperloo, J. L. agent van politie, Rembrandtstraat 22. Aps, S. M. liefdezuster, Voorstraat 22-24. Arbeidsbeurs, Gemeentelijke Verwersdijk 48, Tel. 350. Araten, J. scheik. ingenieur, C. Trompstraat 25. Ardewijn, J. A. .koperbankwerker, Tulpstraat 11. Arend, C. van der gep. werkman 's Rijiks kleedimgimiag.,Gasthuislaan Gc. 'C. N. van der reiziger, Vrouwjuttenland 8a. J. J. M. van der slager, Gast'huislaan 6c. P. C. van. der winkelier in koloniale waren, Peperstr. 1, i el. 12. p. C. J. van der broodbakker, Ooisteinde 123. P. H. van der pianist en huisschilder, Beestenmarkt 47. Arends, L. J. goudsmid. Rietveld 116. W. P. sigarenmaker, Frisoplein 17. Arendse, P. A. broodbakker, Carthuijzerstraat 17. Arink, H. electricien, Jan Willem Frisostraat 34. J. werkman, Patriimoniumstraat 1. j. werkman N. G. S. F., Hugo van Rijkenlaan 8. Arkesteijn, Gezusters kamerverhuursters, Van Leeuwenhoeksingel o7. A. J. Beestenmarkt 38. C. landbouwer, Oostsingel 149. D. G. reiziger, Van Galenlaan 26. G. C. bouwman, Laan van Altena 32. J. A. Beestenmarkt 38. n. A. fabrieksarbeider, Bosscha tsraat 31. Q. J. Laan van Altena 32. S. J. fouragehandelaar, Heilige Geestkerkhof lel. 50. Arkeveld, P. grofsmid, Rott.weg 576. Armbestuur, Burgerlijk Oude Delft 169, Tel. 236. Armenraad, Oude Delft 169. Tel. 236. Arnold E. G. kamtoorbed. N.G.S.F., Lipkensstraat 24. Ge gepens. hoofdcomm. ten kantore gem.-ontv., ermeerstr. 18 Arnolds, Wed. A, geb. Rosset, M. J. Delfg.weg 20 Arnst, wed. J. M., geb. Schilperoort werkster, Beestenmarkt 29. Arntz Mei O W. C. G. part. secretaresse N.O.F., Koningsplein 10/. Aronstein Mej. C. J. hoofdamb. Delftsche Aardew.fabr., v. Speijkstr. 4, "Tel.'577. Arts, C. broeder, Kantoorgracht 8. Arum J. G. van commies H. TJ. S. M., Vermeerstraat 6. 'j. van kamtoorbed., Vermeerstraat 6. P. van Raamstraat 25c. T. van plateelschilder, Raamstraat 2oc. As J van [wagenmaker, Slingelandstraat 11. Aischman, F. H. - werkman, Adr. Pauwstraat 4. W F sigarenmaker, Beestenmarkt 43b. As mus G. filiaalhouder, Vrouwjuttenland 47. Asperén, Johanna M. van Oosteinde oO.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 15