ÏL KONINGEN TH.VAN LEIPSIG Repareeren en gratis vullen VROUWJUTTENLAND 17 Telef. 873 DELFT 147 wijnhaven 1-3 van aSS© vulpenhouders. Automobielen» Motoren» Rijwielen» Kinderwagens» Poppenwagens Enz. C. P. "FOMINO, GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Specialiteit massieve gladde gouden Ringen. Koning, W, de, schrijver, Zuiderstraat 44f. Koningen, H. rijwielhandelaar, Vrouwjuttenland 17-19. Tel. 873. Konijnenburg, D. onderwijzer, Oosteinde 49. Kooiman, J. A. los werkman, Pielerstraat 62. Mej. M. Dertienhuizen 5. Kool, A. H. constructiewerker, Rott.weg 358. A. J. werkman, Gasthuislaan 237. Chr. J. broodbakker, Singelstraat 20. C. J. fabrieksarbeider, Vlaming-steeg 26. G. J. kantoorbediende, Singelstraat 20. H. A. opperman, Rotterd.weg 368. J. C. melkverkooper, Zuideinde 106. M. J. portier gem. bedrijven, Ezelsveldlaan 41. Koole, Mej. D. C. werkster, Molslaan 181. J. centrifugiist, Piet Hein-straat 26-28. Ma. Ma. Buitenwatersloot 127. Kooien, J. L. P. vanwerkman C. KI. Mag., Plateel-straat 44. Koolhaas, wed. A. - geb. den Hengst Oosterstraat 9. Jr., A. kleermaker, Oosterstraat 9. G. meubelmaker, Harmenkokslaan 20. J. G. Oosterstraat 76. W. kleermaker, Vlamingstraat 7 bov. Koolhoven, A. B. manufacturier, Oude Delft 101. A. J. Binnenwatersloot 23. firma A. - Depot van Palthe's Wasscherij en Ververij, Oude Delft. Tel. 486. D. G. verwarmingsm-o-nteur, Spiekmanstraat 40. G. sigaren-maker, Achterom 29. G. J. -manufaoturier, Oude Delft 101. H. sigarenmaker, Achterom 29. II. J. kost-er Remonstr. Gem., Oude Delft 104. J. timmerman, Ilopsleeg 43. J. C. timmerman, Dirklangenstraat 15. L. A. zinkw-erke-r, Neord-ein-de 11. W. gep. werkman N.G.&S.F., Rietveld 141.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 152