TH.VAN LE1PSIG „kwinto" 139 C. P. TONÜINO, GOUDSMID MARKT 43 TELER 22? ESeetrïsch® Reparatie, verguld en verzilver Inrichting. WIJNHAVEN 1-3 Kantoorartikelen. Klaar, G. W. J. gep. onderwijzer, Vlamingstraat 97a. Klaarbergen, J. van reiziger, Scheepmakerij 17. Klaassen, C. W. grondwerker, Donkersteeg 30. Klaauw, B. van der fabrieksarbeider, Achterom 53. Klamer, wed. J. H. geb. van Dijk Carthuijzerstraat 21a. wed. J. L. geb. E. H. Beck Hugo de Grootstraat 87. Klapwijk, Wed. A., geb. Ph. H. Bukman, Bott.weg 216. C. M. fabrieksarbeider N.G.&S.F., Kloosterkade 234. H. veehandelaer, Rott.weg 216. II. Ph. J. kaashandelaar, Rott.weg 113. Tel. 437. J. agent van politie, Pie.ter Hendrikstraat 7. rJ. bouwman, Oostsingel 177. Klarenberg, A. keurmeester v. vee en vleesch, Corn. Trompstraat 5i. Klaui, C. brievenbesteller, Oranje Plantage 7. J. gasstoker, Gasthuislaan 140. J. barbier, Buitenwatersloot 139. L. J. G. kapper, Papenstraat 2. M. barbier, Papenstraat 2. W. L. electricien, Papenstraat 2. Klaus, II. .1. M. coupeur Kreymborgh, Havenstraat 2. .1 Havenstraat 2. Mej. M. A. Th. onderwijzeres, van Leeuwenhoeksingel 34. Kleef, C. P. van kleerbleeker, Pootstraat 31. D. van v.d. Spiegelstraat 23. II. L. van chauffeur, Vondelstraat 3. ,T. van bloemist, Dirklangenstraat 60. S. van boekhouder, Markt 34. Kleeff, J. N. van kleerbleeker, Paxlaan 14. Klein. II. werkman, Oostsingel 84. Mej. J. onderwijzeres, Oostsingel 84. J. A. boekhouder, Oostsingel 14. T. tuinder, van Leeuwenhoeksingel 50. Kleine, Wed. J. A. geb. E. C.FFerrario, Oude Delft '203-205. Kleineveld, M. J. sigarenmaker, 3e Nieuwsteeg 17. P. J. werkman, 3e Nieuwsteeg 21. Kleinhoontje, Mej. A. conservatrice Lab. Techn. Botanie, Julianlaan 4 Kleinjan, wed. G'. geb. Blok Ezelsveldlaan 6b. Kleis, F. J. W. broodbakker, St. Aldegondestraat 29. J. A. W. arbieder lijmfabriek, Koornmarkt 60. Kleiwegt, J. fabrieksarbeider, Rott.weg 179. Klem, H. A. administrateur, Binnenwatersloot 3. A. A. aannemer, Markt 69a. A. M. pakhuisknecht, Joh. Paulinalaan 44. C. broodbakker, Nieuwe Langendijk 34. G. seregant inf., Poortlandlaan 10. II. A. winkelier, Lange Geer 2. II. A. Markt 69. J. M. werkman, Pootstraat 109b. P. houtzager, Prins Muaritsstraat 86. W. A. G. administrateur, Oostsingel 8. Klerck, wed. J. de geb. Zonderland Rietveld 172.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 144