10 FIRMA C» H* POOT Brab. Turfmarkt 21-23. Telefoon 340. MEUBELMAGAZIJN bureau- en clubfauteuils Albers, F. A. fotograaf, Oostplantsoen 10 4 Wed. H., geb. Damsteeg, G. oomm.-houdiater, H. de Grootstr. 49. H. C. M. zadelmaker, Motsteeg 24. J. los werkman, Buitenwatersloot 108. J. kantoorbediende, Breestraat 24. J. koffiehuishouder, Beestenmarkt 13. J. C. bediende T.H., Simonsstraat 41. J. H. schoenmaker, Molsteeg 24. P. C. bediende TjH., Kloosterkade 26. W. tuindersknecht, Waissenaarstraat 466. Albert, J. gepensionneerd, N. Langendijk 20. Alberts, B. bankwerker, Friisoplein 27. H. G. A. fabrieksarbeider, Harmenlkokslaan 50. Alberts, Mei. J. M. gymnastiekleerares, Frisoplein 27. P. H. inpakker flesschenfabriek, Annastraat 19 R. reiziger, Frisoplein 27. R. leeraar amb.school, Lipkensstraat 23. Alblas, W. grondwerker, Aschvest 23. W. werkman, Delfg.weg 56. Aleman, J. bloemist, Oude Delft 2l9. J. p. mach. koopv., Rott.weg 46. P. brugwachter, Rcft.weg 46 Alen», Wed. J. van, geb. Waarden berg, van Pieterstraat loO. Alenson, J. A. kantoorbediende, N. Langendijk 19. Alewijnse, S. timmerman, Oude Langendijk 31. Als? Centr Banikver. v. d Middenstand, Binnenwatersloo.t, lelef. 620. Allem. Delftsche Credietbank, Koornmarkt 70, Tel. 839. Alkemade, Wed. K., geb. Altolais, A. Oostblok 70. K. S. werkman, Oostblok 64. Allard, H. P. A. koekbakker, Billitonstraat 23. Aller, E. van winkelier in kruidenierswaren, Buitenwatersloot 3o. Allia' Mei. M. P. Gasthuislaan 192 Alm'oes, Wed. J., geb». Folkerts onderwijzeres, Oostsingel 85. a i0t s'smidFrisoplein 3. Alpben, Mej. A. 'C. J. W. van kantoorbed., H. van Rijkenlaan 19. A. N. van leerlooier, 'H. van Rijkenlaan 19. R N vanglas-in-loodzetter en winkelier, Nieuwistraat 8. G' J. van plaatswerker fl.fabriek, Geerweg 43. Gez. van kamerverhuursters, Oude Delft 239. wed. J. van geb. van den Berg kamerverh., Oude Delft 79. Alsemgeest, A. schipper, Dr. Schaepmanstr 81. A timmerman, Laan van Overvest 70. A bedden- en matrassenmaker, Harmenkokslaan 41. c W. in lompen, Molslaan 57, pakh. Zuiderstr. 4. Tel. «>4, C. W. J. in assurantiën, Oostsingel 113, Tel. 510. j boerenarbeider, Laan van Overvest 70. J. los werkman, Graswinckelstraat 70. M. kantoorlooper, Oranjestraat 9. p_ j.kapt. motorboot, Dr. Schaepmanstraat 81. MAGAZIJN „LUXE" - MARKT 41 - TELEF. 227 Pracht voorraad Gero Alpacca Schepwerk.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 13