TH.VAN LEIPSIG Corona- Schrijfmachine 133 Kampen, I. van iruiihandeiaarsbisdiendie, Pieterstraat 122. J. P. van Buitenwatersloot 52. S. M. van bloemist, Nieuwe Schoolstraat 11. Wed1. S. van, geb. G. de Roo Scheepmaker ij 37. L. van tuinder, Ruivenstraat 408. S. J. van tuinder, Buitenwatersloot 218a. Jr., S. J. van tuinder, Buitenwatersloot 218. Tel. 545. W. F. A. van procuratiehouder, Oostsingel 62. W. J. van warmoezier, Buitenwatersloot 236. W. S. van kassier gem. bedrijven, Buitenwatersloot 73. Kampenhout, A. J. van plateelschilder, Simonsstraat 103. Kampers, Corn. houtbewerker, Harmenkokslaan 28. Kampert, A. los werkman, Molslaan 111. J. B. los werkman, Rietveld 55. J. J. werkman, Bo ss ohastraat 81. vrouw van J. J. geb. F. A. Verburg, Raadhuisstraat 27 L. fabrieksarbeider, Mol,steeg 29. Kamphuis, H. kleermaker, Nieuwe Langendijk 31. W. kleermaker, Raadhuisstraat 21. Kamps, J. H. fabrieksarbeider, Rietveld 173 R. bedrijfs,ingenieur N.G.&S.F., Spoorsingel 7M. Kamsteeg, C. A. smid, Cohen Stnartstraat 27. D. A. werkman, Dr. Scha ep manstraat 105. G. M. werkman N.G.&S.F., Anna Boogerd 4. H. bankwerker, Oosterstraat 20. H. Zuiderstraat 48. Th. P. opperman, Doelenstraat 170. Kamstra, S. leeraar ambachtsschool Hugo de Grootstraat 154 Kan, A. van straatmaker, Rembrandstraat 13. A. van kuiper, Achterom 98 A. F. M. van werkman, Markt 60. F. van zeilmaker, Pootstraat 54. H. van vleeschhouwer, Crommelinlaan 6. J. W. van tapper, Papenstraat 14. L. van schoenmaker, Anna Beijerstraat 12. - M. van scheepmaker, Rott.weg 548. Th. H. van winkelchef, Papenstraat 14. Th. J. van kuiper, Achterom 98. Th. H. C. vleeschhouwer, Westerstraat 67. W. lh. J. van bankwerker, Choorstraat 52. Kann, J. II. constiructeur Reineveld, Oude Delft 195. Kanter, Ph. de onderdirecter N.O.F., Klein Vrijenban 2. Tel 502. Kanters, A. J. schilder. Paardenmarkt 63. - H. J. timmerman, Joh. P'auBnalaan 5. J. straatmaker, Job. Paulinalaan 5. J. P. H. kapper, Mijnbouwstraat 16, Tel. 1035 Kanij, J. groenteniboopman, Verwersdijk 86. L. groenlenkoopman, Oosteinde 178. Wed. T. Singelstraat 87. Kap A. letterzetter, Van Bleijswijckstraat 36. Cfe'f. W. werkman, v. Bleijswijckstraat 36 C. P. TONI NO GOUDSMID MARKT 43 TELER 227 Specialiteit massieve gladde gouden Ringen. WIJNHAVEN 1-3 voor reis en Drivé.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 138