ie 132 FffiMA C. H, POOT MEtlBELMAGAZIJN MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELER 227 Alle artikelen tegen scherp concurreerenden pnjs. Beat?» Tsïfsaa2Ü-23. TeSe£eoa 349. HET ADRES VOOS HET 1NSICHTBN UWER WONING. Jutte, H. gemeentewerkman, Ascfavest 26. II. C. pakhuisknecht, Zuiderstraat 13. H. Westerstraat 87. J. Ezelsveldlaan 20. —J J. G. A. smid G. E. B., Zuiderstraat 13. Mej. M. werkvrouw, Singelstraat 12bov. Kaaden, G. Ph. J. van der huisschilder, Buitenwatersloot 75. J. van der glasblazer, Ooisteinde 192. wed. J. van der geb. Albers Buitenwatersloot 75. T. C. van der werkman N.O.F., Graswinckelstraat 24. Mej. W. van der Havenstraat 4. Kaan, J. F. onderwijzer, Prins Mauritsslraat 74. Kaapaan, J. sigarenmaker, St. Aldegondestraat 9. Kaaij, A. A. van der fabrieksarbeider N.G.&S.F., Buitenwatersloot 256 A. A. van der opperman, van Bleijswijkstraat 37. P. van der letterzetter, Cfaoorstraat 23. Kaiser, K. E. imaehine-technïker ReineveM, Trompetstraat 28. Kaiser, wed. W. - geb. J. Aarsen Rotterdamsche weg 195. Kabelfabriek, Nederlandsche Schieweg, Tel. 573 en 736. Kal, J. conducteur artillerie, Breestraat 3. Kal, N. hoogleeraar T.H., Poortlandlaan 92. Kalf, A. E. werkster, Oosteinde 40. C. J. steenhouwer, Molslaan 131. Kalis, B. fabrieksarbeider, Rotterdamsche weg 342. D. A. machinist G.E.B., Nieuwelaanstraat 6. F. J. fabrieksarbeider, Rotterdamsche weg 342. II. L. instrumentmaker, Kantoorgracht 1. L. C. assistent T.H., Poortlandlaan 84. P. hoofdklerk gasfabriek, Poortlandlaan 50. Kalken, I. E. G. koekwinkelier, Oude Delft 110. K alkhoven, C. glasblazer, D irkiangendwarss tr a a t 12. C. P. machinist flesscbenfabrdek, Kerkstraat 10. Kalkman, F. gemeente-werkman, Rietveld 109. K. verver, de Genestetstraat 9. L. fabrieksarbeider, de Genestetstraat 9. Kamerling, M. J. rijwielhersteller, Joh. Paulinalaan 2. kamermans, J. -lector T.H., Coenderstraat 7. Kamman, H. M. timmerman, Cellebroerstraat 37. Kammeijer, J. D. C. vleeschhouwer, Spoorsingel 58. Tel. 109. Kamminga, W. J. H. machinist T.H., Oldenibarneveldstraat 37. Kamp, T. fabrieksarbeider, Agnetapark 28. II. P. A. van der kantoorbediende, Maerten Trompstraat 14. Kampen, K. agent van politie, Nassaulaan 91. Wed. C. van, geb. Schilperoort Doelenstraat 40. C. van werkman, Van Leeuwenhoeksingel 62. C. van schoppenmaker, Carthuijzerstraat 11. H. van tuinder, Buitenwatersloot 264. J. va» instrumentmaker T.H., Handboogstraat 16.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 137