P 1 TH.VAN LEIPSIG „eversharp" 127 Jansen, E. J. werkman, J. W. Frisostraat 1. F. schipper, De Colignystraat 13. F. W. B. hrlogemaker, Buitenwatersloot 13. G. kommies-verificateur rijksbelastingen, Piet Heinstraat 2. G. H. pianostemmer, Burgwal 16. G. J. W. werkman, Brasserskade 62. G. pakhuisknecht, Bossohastraat 106. i vrouw van G., geb. van Reenen Doelenstraat 130. H. kapper, Graswinckelstraat 66. H. Pieterstraat 164. H. grondwerker, Pieterstraat 166. H. lorrenkoopman, Rozenstraat 30. wed. H. geb. J. Bijleveld Agnetapark 32. H. C. landbouwer, Spoorsingel 69. H. F. N. broodbakker, Westerstraat 150. H. M. werkman, J. W. Frisostraat 1. H. R. directeur postkantoor, Phoenixstraat 31. J. metaalbewerker, Tulpstraat 29. J. leemvormer, Kloosterkade 21. J. leeraar M.O. handteekenen, Hugo de Groot plein 10. Mej. J. rijkstelefoniste, Vlamingstraat 28. J. fabrieksarbeider, Oostsingel 1.17. I J. A. werkman N.G.&S.F., Aschvest 29. J. B. fabrieksarbeider, Singelstraat 66. .1. varensgezel, Voorstraat 53. J. C. werkman, Pieterstraat 104. J. G. timmerman, Dirklangendwarsstraat 15. J. F. kleermaker, Jan de Winstraat 52. J. H. roggebroodbakker, Buitenwatersloot 175, J. II. fotograaf, Westerstraat 14. J. J. koffiebrander, Westerstraat 65. J. J. werkman, Verl. Singelstraat 23. J. M. werkman, Pieterstraat 168. Wed. J. M., geb. S. C. van Drongelen Bosscbastraat 106. J. Th. directeur Arbeidsbeurs, Delfg.weg 177. L. werkman N.O.F., Handboogstraat 27. Wed. L., geb. M. Mulder J. W. Frisostraat 1. Wed. M., geb. H. van Seuren Doelenstraat 148. Wed. M., geb. A. Veerman Hoornschestraat 4. M. C. Ruivenstraat 446. P. kleermaker, Corn. Trompstraat 47. P. werkman, Bagijinhof 74A. P. L. aardewerker, Jan Willem Frisostraat 32. Th. barbier, Brasserskade 60. W. C. A. bediende T.H., en kamerverhuurder, Van "Leeuwenhoek singel 23. Jamson, C. J. agent van politie, Sumatrastraat 21. Janssen, A. A. Q. fabrieksarbeider, Nieuwe Schoolstraat 26. A. J. W. timmerman, v. Rleijswijckstraat 60. R. werkman, Westerstraat 47. C. P. TONINO GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Prima doublé Ringen vanaf f 1.10 met langdurige garantie. WIJNHAVEN 1-3 het vulpotlood, in alle prijzen.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 132