D. C. M. JA WIJNHANDEL BATAVIER en HALF OM HALF mm 126 OTr»lV,ï A r H POOT Brab. Turfmarkt 21-23. Telefoon 340. FIRMA L. n» r uu 1 divans bedden MEUBELMAGAZIJNmatrassen Jacobs, A. E. F. kleermaker, Voorstraat 37. mei. E. M. kantoorbed., Voorstraat 3/. Mei M. A. kantoorbediende, Voorstraat 37. i Mej. J. kantoorbediende, Voorstraat 37. J. bediende T.H., Molslaan 27. J. koperslager, Brab. Turfmarkt 73a. i Jacobse, D. F. koffiehuis houd ster, Doelenstraat 81. i Jager, D. vischhandelaar, Papenstraat 1. G. bakkersknecht, Spiekmanstraat 2. G. vischhandelaar, Papenstraat 1. H. coupeur, Voldersgracht 24. a- H. conservator T.H., Fabritiusstraat 15. r \v. fabrieksarbeider, Graswinokelstr.aat 23. \v. fabrieksarbeider, Trompetstraat 106bov. W G. R. de le luitenant artillerie, Van Leeuenhoeksinget 22. Jagt, A. van der Dirklangenstraat 6. t AL van der loodgieter, Eliza Dorusstraat 27. wê*l. H. J. van der, geb. H. A. Cornelissen Oostsingel 154. Jamin, firma in suikerwerken, Oude Langendyk 7a. Jans, K. F. werkman, v. Bleijswijckstraat 4. P. W. J. koffiehuishouder, Markt 25A. Janse, A. werkman, Heerenpad 11. D. smid, Oostplantsoen 7. J. A. opperman, Heerenpad 11. J. 'C. agent van politie, Lipkensstraat 26. J. P. schoenmaker, Heerenpad 10. Jansen, A. metselaar, Graswinckelstraat 83. Wed. A. geb. W. N. Boekestijn Vlamingstraat 28. A. werkman N.G.&S.F., Brasserskade 03. a. J. fabrieksarbeider, Paxlaan 8. A. B. werkman, Doelenstraat 27. a. J. isoleerder, Aschvest 25. B. werkman, Gasthuislaan 234. C. archivaris N.O.F., Jand'e Wittstraat 50. 00„ D. C. M. wijnhandelaar, Oude Langendijk 9. lel. 2J3. OUDE LANGENDIJK 9 - TELEFOON 293 SPECIALITEIT MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 TELEF. 227 Prachtige sorteering doublé met langdurige garantie-

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 131