JAC. HUISMAN j|| Giet- en Brecheokes 122 TJTDTGf A C H DflOT Brab. Turfmarkt 21-23. Telefoon 340. r 1KMA Ij» n. rUU 1 Grootste sorteering in Huis-, Salon-en MEUBELMAGAZIJN Slaapkamer^ Ameublementen» Huitoerts, C. sigarenmaker, Zuideinde 10. D. sigarenmaker, Burgwal 16. Huigen, wed. R., geb. A. E. Mulder Annastraat 87b. Huigsloot, G. koffiehuishoudster, Koornmarkt 82. lel. /35. lluiskes, Wed. Th., geb. N. Kok \erwersdijk /7. Huiskens, J. J. Voorstraat 60. J. typograaf, Voorstraat 60. Huisman, A. houtkoopersknecht, Delfg.weg 22. A. kistenfabrikant, Rott.weg 294a. Wed. A., geb. J. P. Appels Rietveld 119. A. aardewerker, Westerstraat 144. A. J. fabrieksarbeider, Javastraat 58. C. tuinder, Buitenwatersloot 254. D. houtbewerker, Oostsingel 49. D. timmerman, Trompetstraat 69a. Gebr. K. D. A. kistenfabriek, Scheepmakenj. lel. 384. G. C. H. werkman N.G.&S.F., Fred. Hendrikstraat 34. vrouw van G. J., geb. van den Huizen Verl. Singelstraat 12. G. handwerkonderwijzeres, Oost singel 91. G. .1. koopman in groenten, Oosteinde 220. H. meesterknecht, Scheepmakerij 104. H. fabrieksarbeider, Scheepmakerij 89. J. in muziekinstrumenten, Oude Delft 88. J. C. fabrieksarbeider, Kloosterkade 47. J. grafmaker „Jaffa", Rott.weg 139. J. P. M. brandstoffenhandelaar, Oude Delft 171b. Oude Delft 171a - Telefoon 270 Steenkolen en Cokes Voor Industrie- en Huisverbruik Ijl voor Centrale Verwarming Huisman, Mej. J. Groeniandschelaan 21 J werkman, Groeniandschelaan 9. wed. J. geb. J. W. H. Appels Graswinckelstraat 13. K. kistenfabrikant, Oostsingel 50. L. metselaar, Groeniandschelaan 9. M P W schaver oliefabriek, Verlengde Singelstraat 12. M. G. J. J. werkman N.G.&S.F., Pootstraat 92. M. P. koffiefauishouder, Verwersdijk 36. Tel. 795. MAGAZIJN ,LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Pracht voorraad Gero Alpacca Schepwerk.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 127