D. J. HOUTZAGER TH.VAM LEIPSSGVu,Pen,iouderSmet 121 METSELAAR en AANNEMER Molslaan 78 - DELFT - Telef. 1037 HOOFDAGENT DER Glasverzekerings-Maatschappij „PRU DENTIA" AMSTERDAM C. P. TONINO, GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Pracht sorteering gouden Dames en Heeren Zegelringen. WIJNHAVEN 1-3 garantie voor elke hand, in eiken prijs. Houtzager, D. J. metselaar en aannemer, Motslaan 78a. Tel. 1037. Houtzager, 11. werkman, Anna Boogerd 67. H. A. bankwerker, Rietveld 210. Gezusters Noordeinde 9. H. L. dir. Alg. Verz. Mij. „Hollandia" en dir. Begraafplaats „Jaffa", Phoenixstraat 9-11. Tel. 525. H. M. G. teekenaar, Koningsplein 59. J. metselaar, Koningsplein 59. Firma J., E. Thijssen huisschilder, Rietveld 105-107. Tel. 107 J. portier lijrafabriek en kamerverhuurder, Nieuwstraat 4. J. F. assistent N.O.F., C. de Wittstraat 15. wed. J. A. - geb. Maes pensionhoudster, Oude Delft 35. J. P. kantoorbediende, Koningsplein 50. L. kantoorbediende Velh Co., Frederik Hendrikstraat 22. L. J. huischilder, Lipkensstraat 19. L. J. winkelbediende, Molslaan 177. L. M. ketelmaker G.E.B., Gasthuïslaan 123. L. M. reiziger, Singelstraat 45. M. G. zonder beroep, Van Leeuwenhoeksingel 30. Houven, A. J. van der straatmaker, v. Oldenbarneveldstraat 6. G. van der werktuigkundige otiefabriek, Vrijenbanschelaan 2. H. J. van der werkman N. G. S. F., Rietveld 115. Houwelingen, F. van fabrieksarbeider, Goh. Stuartstraat 16. Hoven, D. van den laboratoriumbeiende, Paul Krugerstraat 8. Hovestad, G. H. C. werkman flesschenfabriek, Buitenwatersloot 237. Hoving, J. bankwerker, Corn, de Wittstraat 10. Hoytema, Wed. H. van, geb. Dutilh Maerten Trompstraat 8. S. A. van assistente T.II., Voorstraat 45B. Hozee, T. J. electricien, Hugo de Grootstraat 118. Huffman, J. H. werkman, Groenlandschelaan 24. Huffnagel, G. E. Dr. in handelswetensch., Heemskerkstr. 13. Tel. 1044. Huibers, J. B. fabrieksarbeider, Raam 25. J. J. P. schildersknecht, Raam 26. W. Hopsteeig 24. W. blokwaohter H.S.M., Oranjestraat 21.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 126