TH.VAN LEIPSIG solide lederwaren 117 Hollander, B. kantoorbediende, Amtonie Heinsiusistraat 10. P. timmerman, Rott.weg 514. S. den glasblazer, Dirklangendwarsstraat 28. Hollanders, F. beambte N.G.&S.F. Oostsingel 145. Hollandia, alg. Verz. Mij Phoenixstraat 9-11. Hollenberg, W. spoorbeambte, Ilandboogstraat 13. Hollering, E. leeraar N.O., Prins Mauritsstraat 35. Holiestelle, P. I. kamerverhuurder, Van Leeuwenhoeksingel 12. Holman, D. bankwerker N.G.&S.F., Agnetapark 26 Ilollman, Mej. Bern. Voorstraat 45b. Holscher, R. J. le luit. inf., Delfgauwsoheweg 199. Holst, A. J. meesterknecht Centr. Kleedingmag. Gasthuislaan 189. L. kuiper, Palamedesstraat 24. C. van fabrieksarbeider, Delfg.weg 247. J. van landbouwarbeider, Schieweg 32. P. van melkventer, Rietveld 49a. Holst ein, G. van tuinderknecht, v. Bleyswijckstraat 43. Holten. C. van werkman N.G.&S.F., Kloosterkade 71. T. van werkman, Binnenwatensloot 12. Holterman, O. J. -timmerman, Vondelstraat 2. T. timmerman en aannemer, Hopsteeg 22. Holtkamp, G. H. spekslager, Oude Delft 228. Holtman, K. bankwerker, Warmoezierstraat 26. Holtmark van Dijkerhof, H. C. arb. N.O.F., Palamesstraat 27. Iiolverda, P. J. winkelier, J. W. Frisostraat 54. Hombroek, Mej. J. M. onderwijzeres, Corn. Trompstraat 14. Hond, Z. die schilder G.E.B., De Golignystraat 39. Honldt, D. J. M. de onderwijzer, Fred. Hendrikstraat 74. J. S. de directeur middenstandsbank, Oude Delft 143. Hondeveldt, F. F. M. fabrieksarbeider, Wippolderstraat 23. Ilonselaar, wed. G. P. geb. E. Zuidam Lipkensstraat 32 Hooft, J. van bankwerker, Kloosterkade 108. Hooff, W. J. van zetkastelein, Buitenwatersloot 17. Hoog, wed. H. geb. Schouten Koornmarkt 7a. Tel. 1007. A. de werkman N.G.&S.F., Trompetstraat 3b. C. de tuindersknecht, Hugo de Grootstraat 39. J. de glasblazer, Anna Boogerd 27. wed. .T. de geb. N. Blom Buitenwatersloot 22. J. J. de koopman in groenten, Brab. Turfmarkt 60. Tel. 487. W. de werkman, Crommelinlaan 13. W. de glasblazer, Crommelinlaan 13. Hoogd, R. de kleermaker, Nassaulaan 19. Hoogen, H. van den fabrieksarbeider. Singelstraat 32. H. D. van den boutzager, Oostblok 44. Hoogenboezem. J. dir. Delfts-che Veefonds, H. de Grootstraat 80. Hoogenboom, C. schipper, Molsteeg 22. L. metaaldraaier, Oostblok 34. Hoogendam, A. kantoorbediende, Tuinstraat 28. iY. M. werkman, Bronchorststraat 26. B. tuindersknecht, Brasserskade 71. C. P. TONINO, GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Gouden colliers met hanger vanaf 7.65, WIJNHAVEN 1-3 Koffers, Tasschen.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 122