FIRMA C, H. POOT MEUBELMAGAZIJN 8 Brab. Turfmarkt 21-23. Telefoon 340. Grootste sorteering in Huis-, Salon-en Slaapkamer-Ameublementen. Aarts, J. J. correspondent, Zuideinde 59. M. J. schildr G.E.B., Donk er steeg 51. Abbenhuis, J. stoker G.É.B., Oosteinde 101. Abbink, C. D. deurwaarder, Zuidwal 6. Tel. 608. G. F. z.b., Harmenkokslaan 84. H. J. amanuensis T.H., Pooirtlandlaan 9. Abels, A. J. auto-monteur, Poort'liandlaan 96. Abeln, J. B. koopman, Bagijnesteeg 14-16. Abrahams, wed. J. geb. van cler Heiden z.b., Burgwal 16. Abrahamse, A. G. hoofd eener school, Delfgauwscheweg 185. Abspoel, Th. P. H. fabrieksarbeider, Dr. Schaepmanstr. 115. Ackermann, H. J. lompenkoopman, Oosteinde 67. H. Th. J. zetschipper, Zuiderstraat 10-12. Th. M. C. werkman, lOosteinde 67. Adiam, Mej. F. P. onderwijzeres, Hugo de Grootstraat 112. Adams, A. L. D. melkslijter, Bagijnhof 38. Adamse, E. J. machinist T.H., Westvest 22. Addink, F. koperslager, Jan de Wittstraat 12. F. gep. opzichter A.I., Laan van Overvest 23. 'F. bankwerker A.I., Verl. Singelstraat 4. J. J. electroimonteur, Noordeinde 42. J. M. C. timmerman, Lombokstraat 11. L. machine-bankwerker, Borneostraat 29. P. C. timmerman A.I., Garthuizerstraat 9. W. koperslager, Torenstraat 13. Adel, J. den Braisserskade 5. Admiraal, Wed. J., geb. Wens Willem de Zwijgerstraat 5. Adolfsen, H. J. C. agent van politie, Borneostraat 1. Adriani, J. G. procuratiehouder, Oude Delft 172. Adriaenssen, J. N. P. electricien, Oosteinde 210. Adrichem, C. J. A. van slager, Brasserskade 93. H. G. van veehouder, Rottweg 492. Petronella van Oosteinde 166. Wed: M. van, geb. Tetteroo, W. Rott.weg 155. Th. M. van fabrieksarb., Dirklangenstraat 17. Advertentieblad, Delftsch Oude Kerkstraat 5, Tel. 224. Advocaat, Wed: A., geb. Rozend'aal, A. Agnetapark 57. J. A. rijwielhersteller, P. Mauritsstraat 11. Aengenent, wed. A. T. L. geb. Hendriks Kruisstraat 54. Agtersoon, Mej. M. A. hoofd zusterhuis, Oostsingel 180. Ahsman, Anna H. T. Oude Langendijk 36. wed. F. J., geb. Garjeanne Voorstraat 6a. J. M. J. H. ijzerhandelaar, Voorstraat 4, Tel. 353. J. G. H. winkelier in heerenartikelen, Wijnhaven 20. Ahsmann, Mej. N. D. M. Voorstraat 6a. Aken, C. W. van gep. boekhouder Centr. Rleedingmag., Parallelweg 3b. G. H. W. van lector T.H., Hooikade 15. Johanna Wilh. van Hippolytusbuurt 11. i W. F. J. van bankwerker, Parallelweg 3b. MAGAZIJN „LUXE", MARKT 41 - TELEF. 227 Groote sorteering Gero Zilver schepwerk.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 11