112 FIRMA C- H* POOT Brab. Turfmarkt 21-23. Telefoon 340. MEUBELMAGAZIJN Groote sorteering Axminster karpetten. Heijdel, F. C. verzekeringsagent, Gasthuislaan 154. Heijdelberg, A. kellner, Parallelweg 11. Heijden, wed. E. S. ter geb. de Ruijter Donkersteeg 9a. G. S. ter fabrieksarbeider, Donkersteeg 9a. wed. J. L. ter geb. Wessing Pieterstraat 97. J. L. ter sigarenmaker, Harmenkokslaan 3. A. van der veekoopman, Oranje Plantage 34. A. van der fabrieksarbeider, Geerweg 56. A. van der broodbakker, Doelenstraat 51. A. J. J. van der boekhouder, Molslaan 81. mej. A. M. en J. M. Spoorsingel 39. Wed.. C. A. van der, geb. M. G. Visser Westerstraat 140. H. J. van der, geb. Boer St. Aldegondtetraat 17. C. J. van der hoofd eenier school, Oostsingel 55. D. C. van der stoker lijmfabriek, Klooster'kade 131. J. J. van der bieeker, Spoorsingel 39. wed. J. J. van der geb. de Heij Wilhelminastraat 11. J. M. W. van der kruidenier, Oude Delft 217, Tel. 534. Wed. J. P. van der, geb. Peeters Odulphusstraat 1 L. F. van der koopman in varkens, Oranje Plantage 34. M. J. van der sigarenmaker, Odulphusstraat 1. M. J. van der fabrieksarbeider, Gasthuislaan 51. M. J. J. winkelierster, Nieuwstraat 9. T. van der gep. timmerman Art. Inr., Donkersteeg 2. T. van der kruidenier, Koornmarkt 31. Th. van der letterzetter, Willemstraat 57. Th. van der timmerman, St. Olofstraat 15. Th. A. van der kleerbleeker, Spoorsingel 38. Tel. 749. Th. H. K. van der installateur, H. Govertkade 5. Tel. 569 en 853. Th. J. van der fabrieksarbeider, Pieterstraat 106 Ileijdenrijk, J. machinist, Rietveld 64. Ileijdt, J. van der kleermaker, Bagijnhof 13. Heijenoort, A. G. N. van ge-p. bankwerker A.-I., Gasthuislaan 100. Heyenoort, G. van plateelschilder, Verwersdijk 73. W. D. van borstelmaker, Joh. Wiggelinastraat 34. Heijin.k, II. J. werkman, Doelenstraat 138. P. - werkman, Doelenstraat 138. P. fabrieksarbeider, Molslaan 107. Heijl, J. H. A. van werkman gem.rein., Leliestraat 12. J. J. J. van werkman, Leliestraat 12 Heijmann, wed. B. II., geb. Landheer Oude Delft 74A. Heijmenberg, J. grondwerker, Pootstraat 24. Ileijmink, Th. A. letterzetter, v. d. Spiegelstraat 25. Heijn, A. C. gymnastiekleraar, W. de Zwij gerstraat 4. Heijne R. meesterknecht, Kethelstraat 10. Heijne'den Bak, A. L. autoverhuurder, Van Leeuwenhoeksingel 51. iC. A. boekhouder, Molenstraat 60a. q W. gep., Van Lceuwemhoeksingel 51a. ,c. W. electricien, Van Leeuwenhoeksingel 51b. L. M. schoenmaker, Vlamingstraat 63. MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Prachtige sorteering, doublé met langdurige garantie.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 115