98 FIRMA C. H, POOT Brab. Turfmarkt 21-23, Telefoon 340, MEUBELMAGAZIJN MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF 227 Prachtige sorteering, doublé met langdurige garantie. Haan, A. de werkman, Cohen Stuartstraat 21. C. A. de werkman kabelfabriek, Pieterstraat 108 J. de agent van politie, Patrimoniumstraat 28. J. de werkman oliefabriek, Tuinstraat 32. J. de zinkwerker, Raamstraat 5B. J- de werkman N.G.&S.F., Agnetapark 41. J. C. de - werkman lijmfabriek, Westerstraat 164. i' I4 de machnist, Scheepmakerii 79. J. S. de Ooisteinde 90. K. de- magazijnchef, Noordeinde 42a. d t werkman, Nieuwe Schoolstraat 46. P. J. de loodgieter, Vlamingstraat 26b. Tel. 446. S. de koopman, Verwersdijk 164. 3' f' de,n' Seb- de Rooij - Dr. Schaepmanstraat 4. Haanappel, B. J. kantoorbediende, Annastraat 19 L. B. kuiper, Handboogstraat 38. Haanemaaijer, wed G. geb. K. Boekesteijn, Gasthuislaan Oh. Haanepen, Wed. J. geb. Brandwijk Simonsstraat 38 Mej. M. kantoorbediende, Piet Heinslraat 26-28 Haantjes, J. brugwachter, Zuidwal 1. Haar, I). ter werkman gasfabriek, v. d. Boschstraat 13 J. ter werkman, Oostblok 74. J' 9' ter boekhouder, Delfg.weg 195. Haaren, A. van timmerman, Achterom 60. d' Van machinist, Corn. Trompstraat 8. M. van timmerman, Paul Krugerstraat 10. b- van -- fabrieksarbeider, Willemstraat 5. Wed. C. van, geb. Dijkshoorn melkverkoopster, Geerweg 50 D. van werkman, Verl. Singelstraat 41. E. van werkman oliefabriek, Warmoezierstraat 44. m Ya? plateelbakker, Paul Krugerstraat 10. Mej. J. M. van verstelmaaister, Oosteinde 58a. Haarlem, B. J. van schipper, Kolk 12A. J. van schipper, Markt 71a. Haas, A. H. A. werkman, Verl. Singelstraat 52. A. H. T. caféhouder, Noordeinde 37. 'I' I' ^djfcomm. R.D.B., Van de Spiegelstraat 22. bediende T.H., Corn. Trompstraat 54. wed. T. J., geb. Schonk Warmoezierstraat 22 G. Jde bouwman, Schieweg 33. J. H. de Kantoorgracht 6b. J. de districtsbouwkundige, Mijnbouwstraat 15. Tel 865 kantoorbediende G.E.B., Prof. Krau.sstraat 4' Dr. M. de hoogleeraar T.H., Voorstraat 94. Tel 568 M. de portier, Koningsplein 83. hoeks in gel ^35 E' J' kamerra"huurstere, Van Leeuwen- W de werkman N.G.&S.F., Kantoorgracht 6b Haasbeek, I. timmerman, Oosterstraat 92.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1926 | | pagina 101