F'«M.A SCHOOT yPTeIe!oonU5991 13 I. 82 Hij dra, F. C. A. letterzetter, Van der Madestraat 7. H. stoker gasfabriek, Van der Madestraat 7. „.77 huisschilder, Dr. Schaepmanstraat 101. rti] koop, 11. c. J. van tuinder, Buitenwatersloot 265. 7~ olieslager, Buitenwatersloot 265. Hi]ma, B. fabrieksarbeider, Fr. Hendrikstraat 28. Hi]mans, Mej. M. costuumnaaister, Buitenwatersloot 102. Iding, wed. A. - geb de Koning kamerverhuurster, Oude Delft 30 I-dzes, J. H. glasblazer, Burgwal 39. Jr., J. IJ. glasblazer. Burgwal 39. t lH' 9; sP00rwegarbeider, Anna Beyerstraat 31. lerschot, G. van Molslaan 75. J. G. van timmerman, Molslaan 75. Iersel, W. P. van smid, Kantoorgracht 7a. Immers, A. werkman, Achterom 63. A. veedrijver, Eliza Dorusstraat 46. A. J. kleerbleeker, Zuiderstraat 15. A. N. werkman, Achterom 70. A. W. winkelier in schoenen, Oosteinde 85. G. F M. schoenmaker en winkelier, Oude Delft 220 J. houtzager, Oosteinde 61. J. W. Oosteinde 61. J. C. schoenmaker, Delfgauwsche weg 151. P. J. los werkman, Paardenmarkt 71. Th. schoenmaker, Harmenkókslaan 15. W. werkman, Gasthuislaan 197a. W. A. kleerbleeker, Voorstraat 68. wed. A. Harmenkókslaan 64a. W. A. M. werkman, Gasthuislaan 197a. W. J. werkman, Doelenstraat 78. Immerzeel, wed. - geo. M. Bentvelsen Agnetapark 45. ho'eksingd 24. Te".'elT'' M' H' BalenburS Van Leeuwen- IN CASSO-B ANK Koornmarkt 41. Tel. Int. 7—850 Verricht alle Bankzaken. Ing, M. van den werkman, Nieuwe Langendijk 49. Ingen, H. van chauffeur, Verwersdijk 37. J. van broodbakker, Nieuwe laan 10. J. E. van gep. mil. apotheker, Oosteinde 141. W. K. van kantoorbediende, Corn. Trompstraat 23. Ingen IIousz, A. J. civ. ing., Oude Delft 128a. Innemée, J. 2e Luit. Inf., Nieuwe Plantage 2. Ingeveldt, P. G. reiziger, Verwersdijk 103. In 't Groen, W. J. J. bankwerker, Breestraat 28. Intveld, C. broodbakker, Van Bleyswijckstraat 27. Intveld, P. Scheepsbouwkundig-Bureau, Rott.weg 268 Tel 97 Ipema, L. hulp-brievenbesteller, Voorstraat 10a. Iperen, D. B. van gep. instrumentmaker, Graswinckelstraat 15. tppel, C. opperman, Geerweg 149a. Israël, J. J. - mandenmaker, Jan Willem Frisoslraat 8. J. J. Jan Willem Frisostraat 8. Issels, Mej. E. H. H. kunstschilderes, Spoorsingel 46. J. L. A. gep. amanuensis T.H., Spoorsingel 46. Iterson, wed. geb. Ederzeel Westerstraat 61. G. van hoogleeraar T.IL, Oude Delft 81. Tel. 188. J. van militair, Paardenmarkt 1. Itjeshorst, J. kruidenier, Markt 8. T el. 483. Itz, G. N. hoogleeraar T.IL, Koornmarkt 16.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1923 | | pagina 93