FvTSCHOOT yPTeleioon 599 PilS"fiOflO|SS 76 Hoist, P. van melkventer, Rietveld 49a. Holstein, G. van tuindersknecht, Van Bleijswijckstraat 43. Holster, H. matrassenmaker, Van Bleijswijckstraat 9. Holten, C. van werkman N.G.&S.F., Anna Boogerd 72. Holterman, O. J. timmerman, Vondelstraat 2. T. timmerman en aannemer, Hopsteeg 22. Holtkamp, H. G. spekslager, Molslaan 27. Holtman, K. bankwerker, Willemstraat 61. Holverda, P. J. winkelier, J. W. Frisostraat 54. Homan, J. agent van politie, Brasserskade 128. Hombroek, Mej. J. M. onderwijzeres, Corn. Trompstraat 14. Mej. J. M. winkeljuffrouw, Corn Trompstraat 14. Hommels, G. H. rijksveearts, Phoenixstraat 7. Tel. 773. Hommes, J. hout-agent, Delfg.weg 145. Hond, Z. de schilder G.E.B., Brasserskade 132. Hondius, wed. A. L. geb. A. van Kluijve, Poortlandlaan 72 A. W. K. J. Poortlandlaan 72. Hondt, D. J. M. de onderwijzer, Prins Mauritsstraat 80. Hondeveldt, F. F. M. fabrieksarbeider, Wippolderstraat 23. Honselaar, D. zadelmaker Art. Inr., Kanaalstraat 25. Honselaar, wed. G. P. geb. E. Zuidam Lipkensstraat 32 Hooff, W. J. van zetkastelein. Buitenwatersloot 17. Hooft, J. van bankwerker, Pieterstraat 116. Hoog, wed. H. geb. Schouten Koornmarkt 7a. Tel. 1007. A. de werkman N.G.&S.F., Trompetstraat 3b. C. de timmerman, Achterom 51. C. de tuindersknecht, Hugo de Grootstraat 39. J. de glasblazer, Aanna Boogerd 41. J. de groentenhandelaar, Buitenwatersloot 22. J. J. de in groenten, Brab. Turfmarkt 60. Tel. 487. W. de los werkman, Geerweg 68. W. de glasblazer, Geerweg 68. Hoogd, R. de kleermaker, Tuinstraat 20. Hoogen, H. D. van der houtzager, Oostblok 44. Hoogenboom, C. schipper, Molsteeg 22. L. metaaldraaier, Verwersdijk 132. Hoogendam, A. M. grondwerker, Joh. Paulinalaan 44. A. M. I. Breestraat 5a. B. tuindersknecht, Brasserskade 71. C. M. apoth. assistente, Breestraat 5a. I. hoofdopzichter Genie, Breestraat 5a. J. melkboer, Brasserskade 81. J. C. A. groentenkoopman, Kolk 6. W. melkhandelaar, Brasserskade 83. Iloogendoorn, D. scheepmaker, Scheepmakerij 139. G. A. scheepmaker, Scheepmakerij 139. J. P. werkman, Zuideinde 93. N. timmerman, Rott.weg 39. M. P. bouwman, Zuideinde 21. Hoogendijk, wed. A. J. geb. M. A. Keijzer, Oranje Plantage 55b. C. schildersknecht, Dirklangendwarsstraat 13. wed. M. geb. J. M. van der Stap, melkverkoopster, Torenstr. 9. Hoogenraad, P. P. -- letterzetter, Brasserskade 150. Machielse, A. J. gistwerker, Agnetapark 35. J. fabrieksarbeider, Agnetapark 48. G. J. motorbootdienst. Wateringsche Vest. Tel. 218. L. J. fabrieksarbeider, Hugo van Rijkenlaan 24. Hoogerbrug, J. kleermaker, Rott.weg 212. Hoogervorst, F. werkman lijmfabriek, Rott.weg 81. G. fabrieksarbeider, Rott.weg 81. J. C. administrateur, Kanaalstraat 35. M. J. loopknecht, Koornmarkt 36. P. Agnetapark 46. W. fabrieksarbeider, Agnetapark 46. W. J. timmerman, Lange Geer 42.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1923 | | pagina 87