A s 2:1 Uw SSS «TVK SS» 25. CO™Cd''xr-'gêb'k TÜSS - van der Mas.enstra.l 37a. 57 «.M ftp ivf A C H. POOT MEUBELMAGAZIJN PCBrab. Turfmarkt 21-28. Telefoon |40. KM Uitgebreide keuze in Bufetten en Linnenkasten. Gordijn, A. Ph. - schipper Eliza Dorusstraat 54. F. J. tuinder, A1! esterstraat 71. p' i r arbeider, Brouwerstraat 5. jj_ H. bankwerker N.G.&S.F., Laan van Altena - J. koopman, Scheepmakerij 127. wed. L. geb. van der Zalm Vischsteeg 24. WA. monteur, Pieter Hendrikstraat 117. Gores, D. steenkolenhandelaar, Oostsingel 58A. HL. fabrieksarbeider, Hopsteeg 56 l.' - werkman N.G.&S.F., Dirklangenstraat 11. L H. los werkman, Doelenstraat 5b. p p. los werkman, Donkersteeg 18. Pb M monteur, Kruisstraat 27. oc Gorp P van - opzichter N.G.&S.F., Watenngschevest 26. Gorree, G E - schoenmaker Molenstraat 31. J blikslager, Plateelstraat 11. j Wilhelminastraat 2. J. W. smid, Nieuwstraat 14. Zwiieerstr. 12. Tel. 831. Gosselaar,FChristina «^am^ 30' Goud, F. leeraar ambachtschool. Corn, j1 Goudappel H M. huisschilder, Oude Delft 148. SB. t C. - «rle Exfon-MZmdemde. Tel. 521. M J J. Beestenmarkt 48-50. Tel. 332. M J J. Oude Delft 56. Tel. 604 M J. J. machinerieën, Peperstraat 2. FniirGwaird C. A. metselaar, Westerstraat 80 wed. j! J. geb. Konings Buitenwatersloot 148. m p boekdrukker, Buitenwatersloot 118. p' M huisschilder, Buitenwatersloot 148. Gouka, J. stoker oliefabriek Paxlaan 43. Gouw, A. schoenmaker, Hopsteeg J5. c. P. fabrieksarbeider, Hopsteeg 25. j sigarenmaker, Gasthuislaan 6f. L kleermaker, Pieterstraat 49. Gouweleeuw, C. werkman, Verwersdijk 164. c. schipper, Verl. Singelstraat 31. j, steenkolensjouwer, 3e Nieuwsteeg 22. I w P 1PaaXpp?ischüleroJhaler, Crommelinlaan 65. Gouweloos, H. pakhuisknecht, Rott.weg 213. M. bouwknecht, Rott.weg 086. Graaf A de werkman, Pieterstraat 1 uu-lirz. 07 J_ 'j ^e fietsenbewaarder postkantoor, v. d. Boschstraat - A. de werkman N.G.&S.F., Doelenstraat 96. wed A. de geb. de Zanger Korte Br eestraat2. wed. J. de geb. Hogervorst Buitenwatersloot 14o. j de boerenknecht, Rott.weg 184. J. de fabrieksarbeider, Kruisstraat 24 J. J. de deken en pastoor, oorstraat -6. 1 el. 41 j p. dekopervormer, Nieuwe Schoolstraat 4. lr% 1 t J ïlt I .V L,. ae Kopei v-uiiiici, p de smid, Hoornschestraat 13. W. de hoofdbrievenbesteller, Billitonstraat 4. J C van de timmerman, Rott.weg 238. wed. A. van der geb. StoofAchterom 14. A. C. van der zinkwerker, Fnsoplem 20. G. A. van der koetsier, flesschfabriek. Oostsingel /O. J. van der stoker gasfabriek, 1 rompetstraat 21.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1923 | | pagina 66