K.v.d. Engel&Zonen GALANTERIËN In Huishoudelijke en Luxe Artikelen J. M. van sigarenmaker, Brab. Turfmarkt 19. GEER No. 28 DELFT Handel In 't Groot en Klein A Billijke prijzen. 47 ■TTB FIRMA C. H. POOT MEUBELMAGAZIJN Bral). Turfmarkt 21-23. Telefoon 340. hCÊ Uitsluitend goede kwaliteit Billijke prijzen.1LJW Elzenaar, A. J. werkman N.G.&S.P., Geerweg 130. H. L. werkman, Pootstraat 72. j. werkman, Voorstraat 53. j. j. werkman. Geerweg 104a. m. naaister, Pootstraat 2. T. los werkman, Geerweg 86. Emeis, Fa. H. verh. van schuiten, Geer 8. Tel. 16.8. Emmerik, G. I). van kapelaan, \oorstraat Emond wed. E. A. geb. Hebber kamerverhuurster, Phoemxstr. 15. Emons' B. schipper, v. d. Boschstraat 31. Empel, G. J. van hoofdcommies gem.-secretane, Mijnbouwstr. 13. Enasto", Spoorwegmateriaal, Zuideinne 7—9. lel. 4 Ende, A. F. van den koetsier, Raadhuisstraat lo. C. J. van den broodbakker, Vlamingstraat 23. C van den pakhuisknecht, Oostplantsoen 1D. DG van den Laan van Overvest 66. G. van den schoenmaker. Zuiderstraat 101. GW van den graankoopman, Koornmarkt 50. G. van den pakhuisknecht, Zuiderstraat 110. Gez. van den modiste, Oosterstraat 26. J. van den arbeider, Molslaan 91. J van den ijzergieter, Oosterstraat 46. J. K. van den melkrijder, Pootstraat 79. J. W. van den werkman, Zuiderstraat 108. L. van den boekhouder, Voorstraat 90. wed L. van den geb. Ov ervoor de Hertog Govertkade 6. L J van den koetsier, Eliza Dorusstraat 50. L. J. van den tuinder, Eliza Dorusstraat 50. N. van den los werkman, Zuidersteeg 23. A. van der werkman, Handboogstraat 19. A. van der schoenmaker, Laan van Alena 4. CA van der gem. werkman, Van der Madestraat 30. wed. C. van der geb. G. G. Kok Phoenixstraat 48. H. van der pakhuisknecht, Van Galenlaan 22. L. J. A. van der werkman, Odulphusstraat 42. Mej. M. C. A. van der Voorstraat 3. P. van der Oranje Plantage 17. P. J. v. d. werkman, Paardenmarkt 12. S van der timmerman, Zuideinde 73. wed. W. van der geb. A. Poot N. Plantage 58. Enden, A. van der werkman, Dr. Sehaepmanstraat 55. C. van der los werkman, Trompetstraat 96. Engberts Mr. G. secretaris gemeente Delft, Heemskerkstraat 24. Tel. 812. J Engel, B. van den werkman. Vrouwjuttenland 25. B. van den reiziger, Vischsteeg 4. C. van den koopman huish. art., Donkersleeg 24. H. van den reiziger, Tuinstraat 15. J. gemeentewerkman, Oldenbarneveldstraat 26. -J. van den reiziger in naaimachines, N. Schoolstraat 1.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1923 | | pagina 56