J.H.J.C0TT AAR-DELFT VERVERSDIJK 120 - TEL. 335 Luxe Brood-, Beschuit- Ut en Banketbakkerij it D. 35 ril FIRMA C. H. POOT MEUBELMAGAZIJN ST* Tirab. Turfmarkt 21-23. Telefoon 340. Grootste sorteering in Huis-, Salon- en Slaapkamer-Ameublementen Courant, Delftsche Verwersdijk 6, Tel. 131. Nieuwe Delftsche Molslaan'121, Tel. 32. Courtier, P. S. sigarenfabrikant, Vlamingstraat 101. Couvée W. J. scheik. ing., Maerten Trompstraat 28. Couwenbergh, P. G. A. M. winkelchef, Delfg. weg 71. Craenen, A. Th. letterzetter, Noordeinde 37. Cramer, C. chef teekenaar, Hugo de Grootstraat 11. J. A. J. banketbakker. Jacob Gerritstraat 26. W. J. J. banketbakker, Jacob Gerritstraat 26. Cramers, J. K. koperslager, Voorstraat 10. Cranenburgh, J. H. van warmoezier, De Genestetstraat o2. Credietbank, Coöp. Centrale Middenstands Binnenwatersloot. Tel. 620. Cremers, Ma. Ja. Oude Langendijk 28. Mr. \V. A. M. advocaat en procureur, Koornmarkt 31. Cribbelier, J. kabelspinner, Achterom 59. Criblier, A. werkman, Aschvest 10. C. L. geb. Timp, Oude Langendijk 36. Crocq, A. Th. du. teekenaar, Carthstraat 23. J. D. du gepens. ladingmeester, Carthuijzerstraal 23. J. P. G. du kantoorbediende, Molslaan 98. Croin, E. E. notaris, Noordeinde 3. Tel. 362. Croix, A. la timmerman, Dertienhuizen 14. Crommelin, wed. geb. Tutein Nolthenius J. C. N. Plantage 80. Croockewit, J. H. werktuigk. ingenieur, Heemskerkstraat 4. Croon, A. J. steenkolenkoopersknecht, Haarsteeg 17. H. J. T. winkelier in heerenartikelen, Peperstraat 7. J. A. werkman N.G.&S.F. Eliza Dorusstraat 31. gèzusters Plateelstraat 38. W. A. winkelier in heerenmodeartikelen, Poortlandlaan 66. W. P. J. winkelier, Peperstraat 9. Crijns, J. L. kleermaker, Oosteinde 210. Cunxus, E. H. J. hortulanus T. H., Willem de Zwijgerstraat 21. Cuijper, A. J. de kleermaker, Wippoldersraat 15. wed. J. J. geb. Janssens, Wippolderslraat 15. Joha. J. de Choorstraat 31bov. Daamen, A. glasblazer, Brasserskade 44. J. fabrieksarbeider, Carthuijzerstraat 5. J. los werkman, Geerweg 104c. J. werkman, Geerweg 155. L. T. glasblazer, Van der Mastenstraat 12. L. Th. glasblazer, Billitonstraat 36. Daane, C. G. gemeente-werkman, Anna Boogerd 10. wed. C. G. geb. Verstraaten, Anna Boogerd 10. G. smid, Warmoezierstraat 48. J. J. los werkman, Kromstraatsteeg 11. J. M. los werkman, Geerweg 149.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1923 | | pagina 44