29 ■TTl FIRMA C. H. POOT MEUBELMAGAZIJN Bfli He] Brab. Turfmarkt 21-23. Telefoon 340. lt JE Het Adres voor het inrichten Uwer Woning. ft JE Bruijn, M. C. de kantoorbedide, Rott.weg 23. M. de smid, Javastraat 186 M. de koetsier, Pootstraat 22. M. H. de huishoudster, Voorstraat 10a. M. J. de rijtuigschilder, Aschvest 17. N. H. de smid, Oostsingel 71. P. de koetsier, Eliza Dorusstraat 41 P. G. C. de meubelmaker, Voorstraat 10a. Q. de metselaar, Kantoorgracht 8. wed. R. A. de geb. Melgers Phoenixstraat 34. S. P. A. de sigarenmaker, Ezelsveldlaan 14. T. de Bagijnhof 40. W. de koetsier, Zuideinde 99. Bruijne, G. zadelmaker, N. Schoolstraat 52. Bruijnje, wed. geb. Fijn Emmastraat 10. Bruynse, A. C. los werkman, Van Oldenbarneveldstraat 42. M. J. Oostblok 8. Bruijsten, H. J. werkman, Odulphusstraat 12. Brijbag, F. J. S. zadelmaker C. W., Gasthuislaan 92. Brijn, C. G. La kantoorbediende, Laan van Altena 28. C. G. La amanuensis T.H., Nieuwe Langendijk 80. Ge T. La fabrieksarbeider, Rott.weg 26. G. C. La onderwijzer, Raamstraat 60. G. C. J. La - timmerman, Heerenpad 2. G. C. A. La sigarensorteerder, Buitenwatersloot 285. J. La onderwijzeres, De Genestetstraat 31. J- La timmerman, De Genestetstraat 31. Buchel, J. gep. Rijkswerkman, Phoenixstraat 34. wed. J J. geb. P. Schuurhuyse, 3e Nieuwsteeg 14. J. J. vleeschhouwersknecht, Oostblok 76. J- M. tabaksbewerker, Oosteinde 208a. W. L. schoenmaker, Kruisstraat 39. W. L. gep. werkman C. M., Oranjestraat 22. W. L kruideniersbediende, Dr. Schaepmanstraat 75. Bueren G. E. A. van bewaarschool-onderwijzeres, Oude Delft 144 Buesmk Mej. M. C. naaister, Hugo de Grootstraat 17. Buhler, Gezusters broodbakkerij, Vrouwjuttenland 2 G. J. J. bakkersknecht, Noordeindé 38. S- kruidenier, Verwersdijk 28. W. A. C. broodbakker, Achterom 119. Juis, D serg. tamboer, Oude Delft 185. Buiskool, E. J. assistent T.H., Fabritiusstraat 19. Buisman, Y. D. B. scheik. ing., Corn. Trompstraat 23. Buitelaar, C. ondermeester N.G.&S.F., Verwersdijk 168 n w °Pzichter krankzinnigengesticht, Annastraat 15. r n r "oeknouder, Corn. Trompstraat 65 I. Buitenen, C. J van bewaarschool-onderwijzeres, Vrouwjuttenland 28. 11. N. van kleermaker, Delfg.weg 49. J. van smid, Anna Beijerstraat 6. J. H. van gep concirge H.B.S., Joh. Paulinalaan 28. L. J van bankwerker, Brouwersstraat 9. Bukman, C. tuinder, Delfg.weg 36. E- H. veehouder, Poorlandlaan 74. Bul, wed C. geb. Weltenaar Rietveld 14. Buising, C. fabrieksarbeider, Oosteinde 184. Bult, Dr. K. J. arts, Noordeinde 31. Tel. 450. Bulté, L. A. werkman, Geerweg 163. Bulthuis, K. mach. teekenaar, Vrouwjuttenland 23. P. bootenbaas, Javastraat 183. Bureau 3e bataljon 15 reg. inf., Markt, Tel. 587. Command. 15e reg. inf., en garn.command., Breestr., Tel. 588. Burg, G. C. M. van den timmerman, Dirklangenstraat 38. A' van ^en metselaar, van den Boschstraat 39. A. A. J. van der handel in teekenbeh., Choorstr. 23, Tel. 344 Mej. A. E. M., Choorstraat 23. C. van der reserve-stoker gasfabriek, Westerstraat 17.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1923 | | pagina 38