19 am FIRMA C. H. POOT MEUBELMAGAZIJN 9T3Q Brab. Turfmarkt 21-23. Telefoon 340. Grootste sorteering in Huis-, Salon- en Slaapkamer-Ameublementen. Boomkens, J. C. kantoorbediende, Markt 32. J. M. H. Verwersdijk 58. J. M. H. koopman, Donkersteeg 26. M. J. fabrieksarbeider, Vlamingsteeg 48. Th. J. werkman, Vlamingsteeg 13. Booms, P. lompenkoopman, Paardenmarkt 21. Boomsma, R. kapitein infanterie, Noordeinde 32. Boon, Anna Pieterstraat 2. A. H. huishoudster, Oostplantsoen 3. B. koopman in aardappelen, Koornmarkt 58, Tel. 246. B. A. koopman in aardappelen, Delfg.weg 155. H. K. -leeraar ambachtschool, Hugo de Grootstraat 5. J. arbeider kabelfabriek, Verwersdijk 57. L. bankwerker, Brasserskade 1. L. M. broodbakker, Oosterstraat 13. H. T. de werkman, Fred. Hendrikstraat 2. D. den werkman, Eliza Dorusstraat 21. C. K. van adjudant C. W., Simonsstraat 32f. D. van der zetschipper, Leliestraat 10. J. N. van adj.-onderoff. veld-art., Raadhuisstraat 1. wed. P. van der geb. van der Kooy Abtswoudscheweg 9. Boonard, wed. J. II. geb. van der Linden Gasthuislaan 203. Boonekamp, A. G. monteur, Lange Geer 58. Boonenburg, II. W. stoker, Pootstraat 20. W. J. werkman, Raadhuisstraat 26. Boonstra, wed. H. Burgwal 55. X, schilder, Cellebroerstraat 43. T. P. agent van politie, Simonsstraat 32m. Boor, C. J. J. van der onderbeambte N.G.&S.F., Oostsingel 61e. Boot, A. adj.-commies Rijksbel., Wilhelminastraat 6. C. scheepsbouwer, Hertog Govertkade 13, Tel. 349. G. J. assistent posterijen Wilhelminastraat 8. H. scheepsbouwer Mijnbouwstraat 23. J. N. Plantage 95. J. P. techniker, Lipkensstraat 1. P. gep. plantsoenwachter, Ezelsveldlaan 1. P. sigarenmaker, Lange Geer 38 O. L. commies gem.-secr., ambt. Burg. Stand, Palamedesstr. 26. T. M. S. sigarenmaker, Ezelsveldlaan 1. W. scheepsbouwer Mijnbouwstraat 17. Tel. 301. wed. W. N. Langendijk 94. t _n Bootsma, M. W. machinist G.E.B., Pr. Mauritsstraat 52. S. smid, Breestraat 39. Booij, C. J. de - arbeider glasfabriek Zuiders Sr aat 74 j. de directeur Openbare Werken, Koornmarkt 67. lel. 797. J. opperman, Hugo van Rijkenlaan 40. W. C. de opperman, Trompetstraat 74. Borch, J. K. ter glasblazer, Billitonstraat 34. Borg, A. van der werkman, Doelenstraat 154. G. W. van der houtzager. Heerenpad 7. J. van der le Nieuwsteeg 5 W. van der meteropnemer G.E.B.. de Genestetstraat 18. Borgesius, H. depothouder, Laan van Altena 27. Borghorst, J. J. bankwerker, Singelstraat 8. Boringa, R. metaaldraaier, Gasthuislaan 104. Borkent, R. H. ingenieur ass. T.H., Spoorsm gel 4. Borking, wed. B. geb. te Meij oorstraat 46. w. j. gep. O.-I. militair, Vischsteeg 6. Borkus, D. scheepmaker, Scheepmakerij 23. Bormann, H. M. kellner, Javastraat 199. Born, A J. fabrieksarbeider, Wippolderstraat 5. F. fabrieksarbeider, Koningsplein 33. J. betonwerker, Koningsplein 33. J. F. fabrieksarbeider, Aschvest 7b. G. M. van den in lompen, Verwersdijk 9. H. P. van den opperman, Raadhuisstraat 22.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1923 | | pagina 28