hi 13 FIRMA QPflAUT Hypolitusbuurt 11 v.D. Cl v&SlJIJ I. Telefoon 599 214 Zanden, A. H. W. van der sigarenmaker, Ezelsveldlaan 27. G. H. van der broodbakker, Oosteinde 97. G. J. van der kleermaker, Zuiderstraat 43. G. J. van der scheepmakersknecht, Harmenkokslaan 11. H. G. van der scheepstimmerman, Oosteinde 168. Ph. Ch. van der werkman, Rembrandtstraat 24. S. van der klerk bij de registratie, Brasserskade 18. Zandstra, G. werkman, Achterom 90. S. sjouwer, Achterom 90. Zandt, P. predikant N.-H. gemeente, Phoenixstraat 46. Zandvliet, W. C.barbier,Doelenstraat 59a. Zanstra, H. scheikundig ingenieur, Oude Delft 171. Zanten, A. van melkslijter, Bagijnhof 44. D. C. van werkman, Pieterstraat 121. H. van werkman, Buitenwatersloot 197. H. van timmerman lij mfabriek, Van Leeuwenhoeksingel 46. M. van werkman N.O.F., Zuiderstraat 182. Zee, C. Coenderstraat 22. Gezusters stiijksters, Coenderstraat 22. J. H. machinist T.H., Rietveld 228. J. H. schoenmaker, Doelenstraat 53. A. H. van der waagmeester, Vermeerstraat 36. Gezusters C. en M. W. van der Molslaan 32. G. van-der ontvanger directe belast., Fabritiusstraat 7. H. van der kantoorbediende, Coenderstraat 7a. P. van der machinemaker, Molslaan 44. R. van der in manufacturen, Oude Kerkstraat la. S van der kopergieter, Molslaan 24ben. S. van der schipper, Koningsplein 37. U. van der commissaris v. politie, Heemskerkstraat 36. iel. 82b. Zeegers, C. J. smid, Brasserskade 138. JA— werkman, Nieuwe Langendijk 8. l J. smid flesschenfabriek, Doelenstraat^l3a. P fabrieksarbeider, Groenlandschelaan 13. p. H. werkman veiffabriek, Harmenkokslaan 45. Zeelenberg, wed. C. geb. Bonnet Simonsstraat 18. C gep. spoorwegwachter, Westerstraat 2b. wed. D. geb. v. d. Berg Achterom 36. _DJ— tuinder, Brasserskade 68. H. A. W. timmerman, Zuiderstraat 53. H instrumentmaker, van Bleijswijckstraat 38. L.' fabrieksarbeider, Aschvest 26. wed. W. F. geb. Van Dijk Oostsingel 12k. Zeeventer, A. van bediende T.H., Oudie Delft 63. A van leerlooier, Molslaan 181. j van assistent posterijen, Molslaan 119a. j van verzekeringsagent, Hugo de Grootstraat 41 K van portier, Hooikade 21a. W van boekbinder, Raamstraat 28 wed. W. H. van geb. Wijnmaaien Van den Boschstraat 21. Zegers, B. A. M. melkbezorger, Doelenstraat 61. wed. F. A. geb. Mulder Rietveld 168. Zelders, wed. C. N. - geb. Voget, Papenstraat 20. Zelisse, A. boekhouder, Laan van Overvest 3- t k beambte N.G.&S.F., Hugo de Grootstraat 2. Zellekens E M. A. ambt. verzekeringsraad, Twee Molentjeskade 17. Zelling C A C hoofdverpleegster krankz.gesticht, Koningsplein 89. Zelm, G. J. J. van smid, Oostsingel 69 J. J. van Joh. Wiggelinastraat 36 J. N. van - werkman N.G.&S.F., 2e Nieuwsteeg J N van mouter N.G.&S.F., Laan van Altena 4. W. F. van fabrieksarbeider, Nassaulaan 16. Zetten, L. A. van werkman, Corn. Trompstraat 40. Zeventer, H. W. van bleeker, erl. Singelstraat 17. Ziekenhuis „Bethel" Oude Delft 211. Tel. 89.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1923 | | pagina 227