KM 197 FIRMA C. H. POOT MEUBELMAGAZIJN STTS Brab. Turfmarkt 21-28. Telefoon 840. JjQ Bureau- en Club-fauteuils. KM Vis, C. fabrieksarbeider, Fred. Hendrikstraat 119. J. pakhuisknecht, Eliza Dorusstraat 38. geb. van der Knaap, Bagijnhof 24ben. J. A. werkman, Doelenstraat 46. J. C. fabrieksarbeider, Poppesteeg 7. P. glasblazer, Oostsmgel 66. wed. P. geb. Crama Spoorsingel 29. P. A. los arbeider, Doelenstraat 10. f wed. P. J. geb. Hofman, Raam 33. wed. W. geb. Kiuijs Brasserskade 35. wed. C. W. van der geb. Dor jee Hopsteeg 67 C. W. van der timmerman, Spoorsingel 80 P- van 'der concierge H.B.S., Piet Heinstraat 80 Visker, M. C. naaister, Hugo de Grootstraat 132. Visscher, J. onderwijzeres, Oranje Plantage 15. J- F. F. stenhouwer, Prins Mauritsstraat 15. Visser, A. hoofdagent van politie, van Bleijswijckstraat 55. A. werkman, Zuidersteeg 3. A. mandenmaker, Graswinckelstraat 62. Visser, A. geb. van Kampen Buitenwatersloot 205. A. telefoonmonteur, Joh. Wiggelinastraat 24. A. D. hoofdcommies gem. secretarie, v. Leeuwenhoeksingel 38 A. J. J. reiziger, Tulpstraat 21 A. S. ondermeester oliefabriek, Hugo de Grootplein 21. B. rijkswerkman, Hugo van Rijkenlaan 4. C. werkman, Bagijnhof 30 C. smid, C.W, Joh. Wiggelinastraat 24. Chr. K. hoogleeraar T.H., Julianalaan 1. Tel. 676. C. P. kleermaker, Fred. Hendrikstraat 70. C. P. kellner, Oranjestraat 3 D. J. tuindersknecht, Torenstraat 10. E. amanuensis T.H., Kanaalweg 8. G. J. M. fabrieksarbeider, Achterom 84. G. J. M. huisbewaarder, Kanaalweg 1. H. Oude Delft 230. i J. leeraar Ambachtsschool, Lipkensstraat 14. J. werkman, Oude Delft 59. J. vergunninghouder, Oude Delft 9. Tel. 828. J. C. zadelmaker, Harmenkokslaan 17. J. H. hoofd eener school, Koornmarkt 48. Tel. 851. wed. J T. geb. Fruythoff, Corn. Trompstraat 62. J. T. M. plateelschilder, Noordeinde 18 wed. K. geb. van der Vegt,— Oostsingel 12g. L. J. arts, van Leeuwenhoeksingel 21. Tel. 586. L. J. boekhouder, Hugo de Grootstraat 78. L. P. procuratiehouder, Laan van Altena 26. L. P. verzekeringsagent, Oude Delft 7a N. C. los werkman, Vlamingstraat 81. P. venduknecht en tapper, Kruisstraat 31. P. reiziger, Fred. Hendrikstraat 77. P. C. bediende gem. museum, van Bleijswijckstraat 51 P. C. leerlooier, Singelstraat 27. W. J. werkman N.G.&S.F., 2e Nieuwsteeg 11 A. de in groenten, Oude Langendijk 24 wed. C. de geb. Ter Voorden Anna Boogerd 30c. C. de in groenten, Simonsstraat 81. II. de werkman, Javastraal 180 H. de molenaar, Cornells Trompstraat 66. H. de Gasthuislaan 218. J. de in groenten, Annastraat 12b. J. de bankwerker, Rietveld 169 J. de bankwerker, Kruisstraat 15a. J. de kastelein, Kruisstraat 16. P. de molenaar, Zuidwal 7. P. A. de bankwerker, Brasserskade 17,

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1923 | | pagina 208