FTdA SCHOOT Wekkers 172 Sloos, J. vormer, Brasserskade 48. Sloot, B. van der kleermaker, Nieuwe Langendijk 30. H. L. van der wagenmaker, Harmenkokslaan 88. T. van der los werkman, Anna Boogerd 47e. Slootmans, J. F. geb. Heestermans, Pieterstraal 155. Slootweg, C. arbeider, Nieuwe Langendijk 17. J. werkman, Bagijnesteeg 15. J. C. werkman, Singelstraat 7bov. Y. C. \V. V. los werkman, Pieterstraat 121. Sloover, J. bankwerker, Ezelsvèldlaan 4. Slot, A. J. fabrieksarbeider, Paul Krugerstraal 13. Sloterdijk, H. boekhouder, Prins Mauritsstraat 21. Sluis, A. C. A. letterzetter, Javastraat 175. B. J. typograaf, Jacob Gerritstraat 11. B. M. schoenmaker, Pootstraat 127. wed. C. N. geb. van Buitenen Joh. Paulinalaan 28. H. B. G. letterzetter, Kruisstraat 40. J. C. verver, Pieterstraat 38h. J. B. N. werkman, Pieterstraat 37. J. H. B. boekbinder, Zuideinde 124. N. A. boekdrukker, Oosteinde 71. N. A. C. fabrieksarbeider, Pieterstraat 38h. A. M. van bedrijfsasssistent, Kanaalstraat 33. wed. C. van der geb. de Roo Buitenwatersloot 244. C. van der werkman, Zuideinde 134. J. van der schpper, Rott.weg 146. M. J. van der los arbeider, Leliestraat 3. wed. P. van der geb. Olthoff Oosteinde 98. Sluiter, A. timmerman, Delfg.weg 68. C. schipper, Scheepmakerij 154a. F. los werkman, Gasthuislaan 113. J. A. in huishoudelijke artikelen, Gasthuislaan 113. Sluijs, A. Th. van der voerman, Trompetstraat 32. C. van der werkman, Buitenwatersloot 184a. J. van der kantoorboekhandelaar, Oude Kerkstraat 4. Tel. 237. Jansje van der Wateringschevest 9. M. van der sigarenmaker, Pieterstraat 94. W. van der zinkwerker, Kruisstraat 36. Sluijsdam, wed. J. geb. Zeeventer Oosterstraat 25. Sluijtman, A. J. brood- en banketbakker, Oranjestraat 49. W. T. magazijnmeester, Rembrandstraat 5. Smak, I. A. controleur H.S.M., van Leeuwenhoeksingel 59. Sman, A. van der instrumentmaker, Hopsteeg 59. J. van der werkman N.G.&S.F., Ie van der Madestraat 24. J. van der commissionair, Haagweg 119. Tel. 567. W. T. van der fouragehandelaar, Laan van Overvest 19. Tel. 918. Smeehuizen, A. E. verver, Oosteinde 23. Smeele, G. J. fabrieksarbeider, Buitenwatersloot 78. J. H. tabaksbewerker, Buitenwatersloot 210. J. P. stoomwasscherij, Oostsingel 39. P. L. broodbakker, Beestenmarkt 7a. Smeenk, G. H. W. kassier bij 's rijks belastingen, Poortlandlaan 7. M. schipper, Leliestraat 9. Smelter, A. F. M. veedrijver, Raamstraat 4. C. pakhuisknecht, Harmenkokslaan 16. wed'. J. geb. van Zwet Laan van Overvest 35. P. J. broodbakker, Harmenkokslaan 64. Smeltzer, D. M. sigarendepothouder, Oude Delft 82. Smets, N. A. A. mijningenieur, Oranjeplantage 21. Smink, wed. A. geb. Krispijn, Joh. Wiggelinastraat 30. Gez. Vrouwenrecht 2a. B. werkman, Doelenstraat 122. G. smid, Gasthuislaan 43bov. H. B. smid, Choorstraat 44.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1923 | | pagina 183