F IT SCHOOT HyPTe1eioonU599 REGULATEURS RIJWIELMAGAZIJN „SERVA", RIJWIELEN. Voor erkend® handelaars de bekende korting! 170 Sekhuis, G. H. onderwijzer, Nieuwe Langendijk 33. Selm, B. van vleeschhouwer, Billitonstraat 6. Senf, H. G. boekhouder, Nieuwe Plantage 72. Tel. 81. H. L. boekhouder, Oosteinde 83. J. W. modelmaker, Oostsingel 43. P. bouwk. teekenaar, Delfg.weg 105. Sepp, D. hoofdinspecteur van politie, Voorstraat 38. Oostsingel 12b Ji Delft. Hoofdagentschap voor Noord- en Zuid-Holland. Is het meest aangewezen en geprezen adres voor Setteur, G. C. E. ambtenaar gemeentebelastingen, Nieuwelaan 62. J. opzichter gem.-reiniging, Oostsingel 12j. Seuren, wed. D. van geb. Wijnmalen Hugo van Rijkenlaan 22. D. van labor ent, Hugo van Rijkenlaan 22. J. D. van boekdrukker, Tuinstraat 24. J. J. van Dirklangenslraat 5. Maria van muziekleerares, Vlamingstraat 20. wed. P. van geb. Houlman Vlamingstraat 20. L. J. van sigarenmaker, Ooslerslraat 74. P. L. van steenkolenhandelaar, Rietveld 147. Tel. 210. R. van gemeentewerkman, Molslaan 95. R. J. van letterzetter, Rembrandstraat 28. Seuren Smit, van Vlouw. Tel. 393. Seuter, Johanna M. C. en Wilhelmina E. Peperstraat 14. Sevenhuijsen, W. G. timmerman, Delfg.weg 119. Seyp, F. J. M. van de Markt 55. wed. G. M. van de geb. Bots Oude Delft 90. H. L. M. van de graanhandelaar en wethouder, Spoorsingel 26. Tel. 156. Pakhuis tel. 332. J. A. M. A. modiste, Markt 55. J. M. A. van de boekhouder, Markt 55. Siberg, wed. Jhr. P. J. G. geb. Westerman Verwersdijk 71. Siderius, J. fabrieksarbeider, Pootstraat 7. Siebel, E. behanger, Verwersdijk 90b. Ons fabricaat is toonaangevend. Overal ziet men onze machines. WAAROM OMDAT het een prima, licht en zeer goed loopend en betrouwbaar rijwiel is. (Zie de attesten en tevredenheidsbewijzen). WAAROM? OMDAT men daar vindt: De „SERVA". Groote voorraad en lage prijzen voor ons Hollandsch fabrikaat. De „SERVA". Een jaar lang eerlijke garantie en een half jaar vrije reparatie. De „SERVA's beste Binnen- en Buitenbanden tegen zeer concurreerende prijzen. Groote voorraad Auto- en Motorbanden zoowel binnen- als buitenbanden. De „SERVA"-Onderdeelen zijn steeds verkrijgbaar. De „SERVA"-Motor-, Auto- en RijwiebReparatie-Inrichting. Bij aankoop van een Rijwiel krijgt de kooper CADEAU EEN POLIS, als gratis verzekering van dat rijwiel tegen Diefstal, Brand en bij Transport. Zoomede aanleg van Licht-, Kracht* en Zwakstroom Installatie. Gratis begrootingen en prijsopgaven scherp concurreerend.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1923 | | pagina 181