157 BTTB FIRMA c. h. poot MEUBELMAGAZIJN srIB r;CI Brab. Turfmarkt 21-28. Telefoon 840. SL Ja Het Adres voor liet inrichten Uwer Woning. K A Roodenburg, Frederica F. Kethelstraat 10. H. F. A. ing. G.E.B., Oude Delft 172. Ma. Ja. Voldersgracht 6a. L. C. werkman N.G.&S.F., Simonsstraat 29. N. timmerman, Brab. Turfmarkt 76. Zie ook Rodenburg Roodenrijs, Anna M. Oude Langendijk 28. P. L. agent verz.mij., Hugo de Grootstraat 38. wed. S. F. A. geb. Duijnden koffiehuishoudster, Markt 85. wed. W. A. geb. van Vliet Warmoezierstraat 17. Zie ook Rodenrijs. Rook, J. broodbakker, Ghoorstraat 25. M. Oostsingel 20E F. Rooker, J. G. F. dir. Reineveld, Ilaagweg 99. Tel. 259. Roodnat, C. onderwijzer, Zuiderstraat 35 Roon, D. W. van onderwijzer, Koningsplein 105 Roos, Chr. kapt. mil. administratie, hoofd Centr. Mag., Coenderstr. 20. G. zandvormer, Wateringschevest 34. J. C. M. scheepstimmerman, van Bleijswijckstraat 62. P. timmerman, Hoefijzer steeg 12 J. de werkman, Donkersteeg 29. Rooseboom, H. J. predikant, Spoorsingel 15. Tel. 746. Roosendaal, J. van commissionair, Van Houtenstraat 6. Tel. 822. Roosken, J. II. reiziger, Van Bronchorststraat 2. Roosmalen, J. M. van kapitein inf., Hypolitusbuurt 20. M. van los werkman, Beestenmarkt 15 P. van groentenhandelaar, Nieuwe Langendijk 66. Roovers, A. verver, Vijverstraat 7. C. werkman, Oosteinde 250a. wed. J. W. geb. van der Stap Joh. Wiggelinastraat 6. K. W. fabi ieksai beider, Brouwerstraat 2. W. gep. korporaal, Klooserhofje 7 wed. W. geb. Hamwijk Buitenwatersloot 138. Rooij, F. W. J. de opz. R K. Begraafplaats, Kanaalweg 2. G. J. de werkman, van Leeuwenhoeksingel 65. wed. W. de geb. van Santen Koornmarkt 35. B. van smid, Ezelsveldlaan 2. B. J. J. van sjouwer, Pr. Mauritsstraat 104 F. J. van fabrieksarbeider, Vlouw 19. G. A. F. van leerlooier, Dr. Schaepmanstraat 47. Rooij akkers, E. sigarenmaker, Pootstraat 48. Rooij en, Anna M. W. van kamerverhuurder, Markt 46. Elisabeth W. van Kolk 2 G. A. F. van R.K. priester, Burgwal 20. G. C. H. kapper, Markt 34. J. van tuindersknecht, Hugo de Grootplein 30. J. A. van Fred. Hendrikstraat 2b. J. B. van banketbakker, Vlamingstraat 111. wed. J. L. van geb. Huisman Verwersdijk 65. J. P. van bleeker, Paxlaan 2. L. G. van letterzetter, Raamstraat 38. T. van Annastraat 16. Th. van fabrieksarbeider, Raadhuisstraat 6 Roozenburg, N. C. J. timmerman, Kerkstraat 7. S. P. sigarenmaker, Zuideinde 92. Ros, wed. P. geb. van Tongeren Verwersdijk 156. S. tabaksbewerker, Joh. Wiggelinastraat 28. Rosbergen, H. Phoenixstlaat 60a. Rosemünd, H. F. werkman oliefabriek, Pieterstraat 105. Rosendahl, H. J. G. A. mag.bediende, Kerkstraat 24. Rosenthal, P. L. stalmeester, Spoorsingel 87. Rosier, G. II. J. kantoorbediende, Phoenixstraat 21. Rossel, A. bediende T.H., Scheepmakerij 3. G. fabrieksarbeider, Oosterstraat 22. J. M. huisschilder, Zuiderstraat 60

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1923 | | pagina 168