FIRMA cm A AT Hypolitusbuurt 11-13 BRONZEN V P OtHUUl Telefoon 599 PENDULES B. Arbeidsbeurs, Gemeentelijke Verwersdijk 48, Tel. 350. Arend C van der werkman 's Rijks kleedmgmagaz. Gasthuislaan 6c. C. N. van der reiziger, Vrouwjuttenland 8a. P. C. van der winkelier in koloniale waren, Peperstr. 1, lel. 12. P. C. J. van der bioodbakker, Paardenmarkt 16. P. H. van der pianist en huisschilder, Beestenmarkt 47. Arends, L. J. goudsmid, Achterom 50. W. P. sigarenmaker, P. Heinstraat 11. Arendse, P. A. broodbakker, Carthuijzerstraat 17. Arink, H. electricien, Jan Willem Frisostraat 34. J. werkman, Pootstraat 13. j. werkman N. G. S. F., Hugo van Rijkenlaan 8. Arkenbout Schokker, J. C. ingenieur ass. T.H., Smidssteeg 11. Arkesteijn, C. landbouwer, Oostsingél 61. D. G. filiaalhouder, Brasserskade 52. G. C. bouwman, Laan van Altena 31. J. A. Beestenmarkt 38. N. A. fabrieksarbeider, le Nieuwsteeg 13. S. J. fouragehandelaar, Heilige Geestkerkhof lel. ou. Arkeveld, P. grofsmid, Rott.weg 576. Armbestuur, Burgerlijk Oude Delft 169, Tel. 236. Arnold, G. E. le beambte ten kantore gem.-ontv., Vermeerstraat 18. Arnolds, G. snijder Centr. Kleedingmagaz., Pr. Mauritsstraat 28. wed. geb'. Rossel, K. J. Hopsteeg 26. n Arnst, wed. J. M. geb. Schilperoort werkster, C. Trompstraat 7. Aronstein, Mej. C. J. hoofdamb. Delftsche Aardew.fabr., v. Speijkstr. 4, Tel 577. Arum, J. G. van commies H. IJ. S. M., Vermeerstraat 6. T van plateelschilder, Raamstraat 25c. As, H. van agent van politie, Trompetstraat 5d. Asch van Wijck, Jhr. Mr. A. M. C. van insp. Registratie, O. Plantage 37 Aschman, F. H.' werkman, Raamstraat 44 wed. geb. Baarle van E. Graswmckelstraat 52. w. F. sigarenmaker, Beestenmarkt 43b. Asperen, Johanna M. van -Oosteinde 50. T. W. F. van verver, N. Langendi]k 7. Asselt, wed. A. van geb. Koks v. d. Boschstraat 12. A. A. C. van melkbezorger, Fr. Hendrikstraat 32. Assem, F. van den houtzager, Ezelsveld 16. J. van den leerlooier, Paardenmarkt o2. Assen, Dr. J. van arts, geneesh. direct. Gasthuis, Oude Delft 26, let. 342 ASSURANTIEKANTOOR G. J. VAN OORTMERSSEN fjipjrotjjj'j 9||0« Van Leeuwenhoeksingel 54 lUlilURlMl UllUü. Vraagt inlichtingen zonder eenige verbinding! Asten, H. van metselaar, Verwersdijk 132. J. van sigarenmaker, Koningsplein 101. J. G. opperman, Handboogstraat 21. Th. L. van fondsbode, Molsleeg 28. W. van metselaar, Koningsplein 101. Audier, wed. G. geb. Boon van den, A. L. Verl. Singelstraat 3o. Augustijn, Mej. A. M. adj. commies gem.-secr., Kanaalweg 24. Aukes, H. houtkoopersknecht, J. W. Frisostraat 54 Automaat, Mij. tot detailverk. v. Ptroleum, De \oldersgr. 20, Tel. 452. Averbeek, F. J. pleger glasblazerij, Vrijenbanschelaan 2. J. P. werkman, Billitonstraat 32. Baaien, J. R. van boekhouder, Parallelweg 7b. L. van reiziger, Hypolitusbuurt 27. wed. P. van geb. van 't Woudt Rietveld 26. P. C. L. van schoenmaker, Parallelweg 7b. Baans, A. G. los werkman, Paxlaan 39. C. kastelein, Markt 35. geb. Kruidenier, C. Raam 34. J. M. broodbakkersknecht, Donkersteeg 56.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1923 | | pagina 13