Kees van der Lely Zoon Dames= en leerenkleermakerij Oude Delft 255 Telefoon No. 512 Kantoor-Irisfallafiën - Elecfp. Qpukkepij Teeken-flpfikelen |Telef.64| Ledepwapen Middelmatige prijzen 115 PC?*f FIRMA C. H. POOT MEUBELMAGAZIJN Sm Brab. Turfmarkt 21-23. Telefoon 340. Grootste sorteering in Huis-, Salon- en Slaapkamer-Ameublementen. Lefeber, A. J. los arbeider, Leliestraat 18. Legerstee, A. geb. Mater Scheepmakerij 13b. J. timmerman, Heerenpad 1. Leget, J. J. portier, Schieweg 21c. Legierse, J. los werkman, Doelenstraat 160. Leipsig, J. M. I. van winkelier, Peperstraat 14. Tel™64^ Van kantoorartikelen en lederwaren, Wijnhaven 2-3. Lek L J. van der - ambtenaar N.G.&S.F, Spoorsingel 76. Lekkerkerk C. particulier, Buitenwatersloot 45. Lekkkerkerker, T. predikant, Phoenixstraat 46 Lelieveld wed. H. geb. van derJGaag Zuiderstraat 70 -7 7" SImd> van Bleijswijckstraat 64. T ~T- p ,nT Sigarenmaker, Singelstraat 41. Lelij, A. van der kleermaker, Oude Delft 255. Tel. 512. T Y1IYVan derparticulier, Voorstraat 23 Lelyveld, H. werkman. Achterom 45 Lemlijn, C J. L. militie-sergeant, Gasthuislaan 118 Lemmens N.G.&S.F Westerstraat 20. Lemmens, P. F los werkman, Rietveld 166. F- L Odulphusstraat 41. J- A- amanuensis T.H, Odulphusstraat 41 Lemmers, F. los werkman, Rietveld 32g J. C. opperman, Rietveld 124 J. F. werkman, Pieterstraat 20. T M- grondwerker, Zuideinde 123c. Lems, D. boekhouder T.H, Coenderstraat 32, 1 emsoTY' a' gieb' ValTkemburg lid gemeenteraad Lemson, A. A. werkman, Javastraat 190. T pnf t' r kleermaker, Kromstraatsteeg 35. 9.' 7 majoor der Art, Mijnbouwstraat 8. Lensvefd P "7ripP'Z1^ter GEE> 0ude Delft 131. Tel. 768. r P t a TT vleeschhouwer, Buitenwatersloot 161. Tel. 216 Lent, A. H. van los werkman, Bagijnhof 56. (j. van los werkman, Anna Boogerd' 44. Lhr. van glasblazer, Billitonstraat 26 O. van los werkman, Anna Boogerd 40 O. J. van sigarenmaker, Anna Boogerd 44

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1923 | | pagina 126