LIJST van de Namen, Ambten, Bedrijven en Woonplaatsen der Ingezetenen. (Hoofdzakelijk Gezinshoofden.) A. Aafies I A. - civiel-ingenieur, Noordeinde 18. Aalber'ts, j. A. - agent van politie, Dirklangendwarsstraat 9. Aalst C. van - los werkman, Doormksteeg 21. e. van - gepens. rijkswerkman, Graswinckelstraat 51. van Gezusters, Poortlandlaan 26. Alle verzekeringen worden op de meest gunstige voorwaarden gesloten door de: NAAM. VENN. VeREENIGDE AsSURANTIE KaNTOREN Oude Delft No. 70 DELFT Telefoon No. 656. Aardewerkfabr., Delftsch - „dePorceleyne Fles", Oosteinde 111, Tel. 125. Aarssen, A. - schipper, Graswinckelstraat 80. Aarts G - metselaar, Graswinckelstraat 63. _S' H - zeilmaker, Zuideinde 78/82. Tel. 403 wed. H. T. I. - geb. Mooser, Doelenstraat 9i M. 1. - hulpmonteur G. E. B., Donkersteeg 51. Abèenhuis, J. - stoker G. E. BOosteinde 68. Abbink, C. D. - deurwaarder, Delfgauwsche weg 163. G F - bediende T. H., Harmenkokslaan 84. H. J. - bediende T. H„ Achterom 3. Abel, A. - modelmaker, Oostplantsoen 14. Abeln, J. B. - marskramer, Sagijnesteeg 14/16. Abrahams, j. - banketbakker, Burgwal 16. Ackermans H. 1. - gemeentewerkman, Oosteinde 51A. Adam Alex, (voorheen) - Drijfriemenfabriek, Kantoorgracht HF Tel. 30. i - directeur drijfriemenfabriek. - Kantoorgracht 19. Tel 30. Adams, A. L. D. - melkslijter, Bagijnhof 38. BH- schoenmaker, Molslaan o2. L. - werkman, Buitenwatersloot 70. Adamse, E. J. - machinist T. H., Delfgauwsche weg 75- A»nk/pJb— pc' - Timmerman C. W., Carthuizerstraat 9. Admiraal, j. - onderwijzer, van Leeuwenhoeksingel 49. Adriaenssen, J. N. P. - monteur, Oosteinde Adrichem, Petronella van - Oostemde 156. Advertentieblad, Delftsch, Oude Kerkstraat 5, Tel. 22 Advocaat, J. - los werkman, Cromnielin aan a^ C. - metaaldraaier, Frederik Hendnkstraa H Aengenent, wed. A. T. L. - geb. Hendriks - Kruisstraat 54.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1920 | | pagina 8